Zboże (zbo): Odp: Posłańcy

Public message

> Mamy dane n = 3 ( w każdej wiosce jest wybudowany zamek ). Wioska 1 jest połączona z 2. Wioska 2 jest połączona z 3. Czy aby wioska nr 1 skomunikowała się z każdym zamkiem należy do wiosek 2 i 3 wysłać osobnych posłańców czy wystarczy jeden posłaniec wysłany do 2 który "przy okazji" odwiedzi też 3? Z każdego zamku jest wysyłanych dokładnie tylu posłańców, ile jest innych zamków. W szczególności jest tak nawet wtedy, gdy jakiś posłaniec przebędzie dokładnie taką samą część drogi co inny posłaniec.

> > Mamy dane n = 3 ( w każdej wiosce jest wybudowany zamek ). Wioska 1 jest połączona z 2. Wioska 2 jest połączona z 3. Czy aby wioska nr 1 skomunikowała się z każdym zamkiem należy do wiosek 2 i 3 wysłać osobnych posłańców czy wystarczy jeden posłaniec wysłany do 2 który "przy okazji" odwiedzi też 3? > > Z każdego zamku jest wysyłanych dokładnie tylu posłańców, ile jest innych zamków. W szczególności jest tak nawet wtedy, gdy jakiś posłaniec przebędzie dokładnie taką samą część drogi co inny posłaniec.