General: Próg do zawodów II stopnia

Public message

Do zawodów II stopnia zakwalifikowani zostali zawodnicy, którzy w zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 288 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Pełen ranking pojawi się dziś wieczorem.

> Do zawodów II stopnia zakwalifikowani zostali zawodnicy, którzy w zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 288 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Pełen ranking pojawi się dziś wieczorem.