General: Koniec zawodów I stopnia

Public message

Zakończyliśmy właśnie zawody I stopnia! Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę, w tym liczne zgłoszenia. Teraz wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone pod kątem samodzielności. Kiedy zakończymy ten proces, udostępnimy wstępną ocenę rozwiązań zadań z tury ukrytej oraz testy użyte do oceny rozwiązań. Nastąpi to przed 24 stycznia 2020. W międzyczasie (w ciągu najbliższych kilku godzin) na stronie internetowej opublikujemy rozwiązania zadań: https://oij.edu.pl/oij14/zadania/ Do środy 29 stycznia 2020 roku (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Ranking oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana krótko po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, na początku lutego.