XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów – I etap

Zakończyliśmy właśnie zawody I stopnia! Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę, w tym liczne zgłoszenia.

Wstępne raporty oceny rozwiązań zadań z tury ukrytej są już dostępne. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy rozwiązania zadań oraz testy użyte do oceny rozwiązań: https://oij.edu.pl/oij14/zadania/

Do środy 29 stycznia 2020 roku (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Zachęcamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij14/reklamacje.pdf.

Ranking oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana krótko po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, na początku lutego.

Questions and news