XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów – I etap

Uwaga. Przypominamy, że Olimpiada Informatyczna Juniorów jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych.

Szanowni zawodnicy,
niniejszym rozpoczęliśmy zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów!

Pierwszym krokiem, jaki należy zrealizować, jest rejestracja na konkurs, dostępna pod poniższym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/register/.
UWAGA. Bez rejestracji nie będziesz mogła/mógł wysyłac rozwiązań ani oglądać testów.

W dziale Zadania można znaleźć testy oraz zadania programistyczne, które należy rozwiązać w C++ lub Pythonie.

Dokładne informacje nt. rozwiązywania testów można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu. Testy próbne nie mają żadnego limitu rozwiązywania. Test właściwy można rozwiązywać co najwyżej dwukrotnie, a wynikiem jest maksimum z obu podejść.

Przypominamy, że do każdego zadania jest limit 25 zgłoszeń. Dla zadań z tury otwartej można dodatkowo 10 zgłoszeń odsłonić, to znaczy poznać swój wynik na wysłanym zgłoszeniu. Można to zrobić po kliknięciu na dane zgłoszenie (na godzinę wysłania zgłoszenia).

Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Wynikiem za zadanie jest maksimum wśród wszystkich zgłoszeń do tego zadania (odsłoniętych i nieosłoniętych).

Wszelkie pytania prosimy zadawać przez odpowiedni dział w SIO: Pytania i ogłoszenia. Tam mogą też pojawiać się ważne ogłoszenia, z którymi należy się zapoznać.

Powodzenia!

Questions and news