XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów – I etap

Zakończyliśmy właśnie zawody I stopnia! Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę, w tym liczne zgłoszenia.

Wstępne raporty oceny rozwiązań zadań z tury ukrytej są już dostępne. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy rozwiązania zadań oraz testy użyte do oceny rozwiązań: https://oij.edu.pl/oij14/zadania/

Ranking oraz listę osób zakwalifikowanych do II etapu można znaleźć w witrynie Olimpiady: https://oij.edu.pl/news/oij14-wyniki-etap1/.

Questions and news