General: Rozpoczęcie tury ukrytej

Public message

Rozpoczęliśmy turę ukrytą, w której do rozwiązania jest kolejne 6 zadań. Zwracamy uwagę, że w tej turze nie możecie odsłaniać wyników, dlatego warto Wasze rozwiązania odpowiednio przetestować. Polecamy dział Forum, w którym można wymieniać się testami. Jednocześnie przypominamy, że w dziale tym niedozwolona jest dyskusja na temat metod rozwiązywania zadań zawodów I stopnia i efektywności rozwiązań, pod rygorem dyskwalifikacji. Dodatkowo chcielibyśmy dokładniej wyjaśnić znaczenie sekcji "Ocenianie" w treści zadań. W tabeli w tej sekcji każdy wiersz odpowiada pewnemu dodatkowemu ograniczeniu, które spełniają pewne grupy testów. Oznacza to, że za rozwiązanie tylko testów spełniających te ograniczenie otrzyma się tę liczbę punktów, która jest wskazana w tym wierszu. W szczególności nie dajemy żadnych innych gwarancji. Jeżeli napisze się program, który rozwiązuje testy z dwóch różnych ograniczeń, nie jest zapewnione, że dostanie się liczbę punktów równą sumie punktów dla tych obu ograniczeń. Może istnieć pewna grupa testów, która spełnia oba te ograniczenia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zwykle istnieją też testy, które nie spełniają żadnych z podanych ograniczeń w tej tabelce (ale wciąż muszą spełniać wszystkie ograniczenia podane np. w sekcji "Wejście"), przeto suma punktów podanych w tej sekcji rzadko sumuje się do 100 punktów (maksymalnej liczby punktów za zadanie).

> Rozpoczęliśmy turę ukrytą, w której do rozwiązania jest kolejne 6 zadań. Zwracamy uwagę, że w tej turze nie możecie odsłaniać wyników, dlatego warto Wasze rozwiązania odpowiednio przetestować. Polecamy dział Forum, w którym można wymieniać się testami. Jednocześnie przypominamy, że w dziale tym niedozwolona jest dyskusja na temat metod rozwiązywania zadań zawodów I stopnia i efektywności rozwiązań, pod rygorem dyskwalifikacji. > > Dodatkowo chcielibyśmy dokładniej wyjaśnić znaczenie sekcji "Ocenianie" w treści zadań. W tabeli w tej sekcji każdy wiersz odpowiada pewnemu dodatkowemu ograniczeniu, które spełniają pewne grupy testów. Oznacza to, że za rozwiązanie tylko testów spełniających te ograniczenie otrzyma się tę liczbę punktów, która jest wskazana w tym wierszu. W szczególności nie dajemy żadnych innych gwarancji. Jeżeli napisze się program, który rozwiązuje testy z dwóch różnych ograniczeń, nie jest zapewnione, że dostanie się liczbę punktów równą sumie punktów dla tych obu ograniczeń. Może istnieć pewna grupa testów, która spełnia oba te ograniczenia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zwykle istnieją też testy, które nie spełniają żadnych z podanych ograniczeń w tej tabelce (ale wciąż muszą spełniać wszystkie ograniczenia podane np. w sekcji "Wejście"), przeto suma punktów podanych w tej sekcji rzadko sumuje się do 100 punktów (maksymalnej liczby punktów za zadanie).