All messages

General: Rozpoczęcie tury ukrytej

Public message

Rozpoczęliśmy turę ukrytą, w której do rozwiązania jest kolejne 6 zadań. Zwracamy uwagę, że w tej turze nie możecie odsłaniać wyników, dlatego warto Wasze rozwiązania odpowiednio przetestować. Polecamy dział Forum, w którym można wymieniać się testami. Jednocześnie przypominamy, że w dziale tym niedozwolona jest dyskusja na temat metod rozwiązywania zadań zawodów I stopnia i efektywności rozwiązań, pod rygorem dyskwalifikacji. Dodatkowo chcielibyśmy dokładniej wyjaśnić znaczenie sekcji "Ocenianie" w treści zadań. W tabeli w tej sekcji każdy wiersz odpowiada pewnemu dodatkowemu ograniczeniu, które spełniają pewne grupy testów. Oznacza to, że za rozwiązanie tylko testów spełniających te ograniczenie otrzyma się tę liczbę punktów, która jest wskazana w tym wierszu. W szczególności nie dajemy żadnych innych gwarancji. Jeżeli napisze się program, który rozwiązuje testy z dwóch różnych ograniczeń, nie jest zapewnione, że dostanie się liczbę punktów równą sumie punktów dla tych obu ograniczeń. Może istnieć pewna grupa testów, która spełnia oba te ograniczenia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zwykle istnieją też testy, które nie spełniają żadnych z podanych ograniczeń w tej tabelce (ale wciąż muszą spełniać wszystkie ograniczenia podane np. w sekcji "Wejście"), przeto suma punktów podanych w tej sekcji rzadko sumuje się do 100 punktów (maksymalnej liczby punktów za zadanie).

General: Drobne zmiany w pytaniach algorytmicznych

Public message

W pytaniach algorytmicznych poczyniliśmy następujące poprawki: 1. W pytaniach z wyświetlaczem siedmiosegmentowym (pytania 106. - 109.) doprecyzowaliśmy, że wyświetlane liczby nie mogą mieć zer wiodących (dodatkowych zer z lewej strony liczby). Dotychczasowe odpowiedzi, które zakładały, że takie zera mogą wystąpić, zostały uznane za poprawne. Testy wypełniane później muszą rozwiązywać już poprawioną wersje tego pytania. 2. W pytaniach z kolorowaniem grafu (pytaniach 111. - 113.) poprawiliśmy definicję kolorowania. Wcześniej informowaliśmy błędnie, że wierzchołki 1 i 3 mogą być pokolorowane tym samym kolorem, mimo że są połączone krawędzią. Bardzo przepraszamy za te błędy. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie pytania z testów są dostępne na stronie https://oij.edu.pl/oij14/pytania/.

General: Standard C++

Public message

W ustaleniach technicznych (https://oij.dasie.mimuw.edu.pl/oij14/przepisy/techniczne/) wkradł się błąd. Rozwiązania w C++ są kompilowane w standardzie C++17, a nie jak wcześniej było podane - C++11. Bardzo przepraszamy za ten błąd.

General: Rozpoczęcie tury otwartej

Public message

Rozpoczęliśmy turę otwartą zawodów I stopnia. W dziale "Zadania" możecie znaleźć 6 zadań programistycznych, które należy rozwiązać w C++ lub Pythonie. Przypominamy, że do każdego zadania jest limit 25 zgłoszeń. Dla zadań z tej tury można dodatkowo 10 zgłoszeń "odsłonić", to znaczy poznać swój wynik na wysłanym zgłoszeniu. Można to zrobić po kliknięciu na dane zgłoszenie (na godzinę wysłania zgłoszenia). Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Wynikiem za zadanie jest maksimum wśród wszystkich zgłoszeń do tego zadania (także nieosłoniętych). Więcej informacji można znaleźć na stronie oij.edu.pl. W szczególności polecamy Przewodnik, w którym znajduje się opis całych zawodów (https://oij.edu.pl/zawodnik/przewodnik/) oraz krótki film pokazujący jak wysyłać zadania w SIO2 (https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/wysylanie). Powodzenia!

General: Udostępnienie pul pytań

Public message

Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy w wygodnym formacie wszystkie pytania tury testowej zawodów I stopnia: https://oij.edu.pl/news/testy_publiczne/ Jednocześnie przypominamy, że testy należy finalnie rozwiązać w SIO. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w SIO jest możliwość podglądania swoich wyników. Po kliknięciu na zgłoszenie (konkretnie na godzinę wysłania testu) można sprawdzić, jakich odpowiedzi udzieliło się na dane pytanie i czy ta odpowiedź była poprawna.

General: Początek tury testowej zawodów I stopnia

Public message

Szanowni zawodnicy, niniejszym rozpoczęliśmy zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów! Pierwszym krokiem, jaki należy zrealizować, jest rejestracja na konkurs, dostępna pod poniższym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/register/. Pierwsza tura (testowa) polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego podstawową wiedzę w wybranym języku programowania (C++ albo Python) oraz znajomość podstawowych zagadnień algorytmicznych. W ramach testu przygotowana jest pula ok. 450 zadań z algorytmiki, C++ oraz Pythona. Możecie wybrać język przy rozwiązywaniu testu (tj. gdy wybierzecie wersję z C++, pytania będą dotyczyły jedynie algorytmiki i C++, a nie będzie pytań z Pythona). Odpowiednie wersje są odpowiednio oznaczone w sekcji zadań (wersja C++ oraz wersja Python). Dodatkowo wybór języka nie wiąże Was w żaden sposób - w kolejnych turach i etapach możecie używać zarówno C++ i Pythona. Aby pomóc Wam w przygotowaniu się do testu, udostępniliśmy “próbne testy”, które nie wliczają się do oceny. Testy próbne można rozwiązywać dowolnie wiele razy. Testy te używają dokładnie tych samych pytań, co normalne testy. Test składa się z 30 pytań, które są losowo wybierane z puli. Test nie ma limitu czasu. Każde pytanie w teście jest warte 10 punktów. Pytania są dwojakiego typu: - pytania otwarte, w których odpowiedzią jest liczba lub pojedyncze słowo oraz - pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których otrzymujesz możliwe odpowiedzi, ale poprawnych odpowiedzi może być wiele. Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych). Na przykład, dla poniższego pytania: https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie1.png poprawnymi odpowiedziami są “x” oraz “ala” i dokładnie te odpowiedzi należy zaznaczyć: https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz1.png Z kolei dla poniższego pytania (z języka Python): https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie2.png należy wpisać odpowiedź (4): https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz2.png TEST WŁAŚCIWY MOŻNA ROZWIĄZAĆ DWUKROTNIE (prosimy o zwrócenie uwagi na ten limit: po dwóch podejściach do testu nie ma już możliwości przystąpienia do testu ponownie). Wynikiem podejścia jest suma punktów otrzymanych za pytania, a wynikiem za cały test jest maksimum z wyników z dwóch podejść. Nie trzeba wypełniać testu dwukrotnie, jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego wyniku w pierwszym podejściu, ale gorąco do tego zachęcamy. Test zostanie zamknięty 13 stycznia 2020 o godz. 23:59:59. Oznacza to, że test należy wysłać do tego czasu, a nie zacząć go rozwiązywać. Wszelkie pytania prosimy zadawać przez odpowiedni dział w SIO: Pytania i ogłoszenia. Tam mogą też pojawiać się ważne ogłoszenia, z którymi należy się zapoznać. Powodzenia!