All messages

General: Próg kwalifikacyjny

Public message

Próg kwalifikacyjny do zawodów II stopnia wyniósł 460 punktów. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym! Ranking i dokumenty związane z zawodami II stopnia pojawią się na początku tygodnia na naszej stronie. Decyzje ws. reklamacji zostały wysłane zainteresowanym na adresy mailowe podane podczas rejestracji.

> Próg kwalifikacyjny do zawodów II stopnia wyniósł 460 punktów. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym! > > Ranking i dokumenty związane z zawodami II stopnia pojawią się na początku tygodnia na naszej stronie. > > Decyzje ws. reklamacji zostały wysłane zainteresowanym na adresy mailowe podane podczas rejestracji.

General: Ogłoszenie wyników i ankieta

Public message

Szanowne zawodniczki, szanowni zawodnicy. Komitet Główny rozważa teraz zgłoszone reklamacje, aby opublikować ostateczne wyniki zawodów I stopnia wraz z listą osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. Wyniki powinny pojawić się nie później niż na początku przyszłego tygodnia. W międzyczasie, prosilibyśmy Was o wypełnienie anonimowej ankiety nt. zawodów I stopnia, która pomoże nam ulepszyć Olimpiadę w przyszłych edycjach: https://forms.gle/DwoLNzceurwZj6bW6 Dziękujemy!

> Szanowne zawodniczki, szanowni zawodnicy. > > Komitet Główny rozważa teraz zgłoszone reklamacje, aby opublikować ostateczne wyniki zawodów I stopnia wraz z listą osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. Wyniki powinny pojawić się nie później niż na początku przyszłego tygodnia. > > W międzyczasie, prosilibyśmy Was o wypełnienie anonimowej ankiety nt. zawodów I stopnia, która pomoże nam ulepszyć Olimpiadę w przyszłych edycjach: https://forms.gle/DwoLNzceurwZj6bW6 > > Dziękujemy!

General: Wstępne raporty

Public message

Wstępne raporty oceny rozwiązań zadań z tury ukrytej są już dostępne. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy rozwiązania zadań oraz testy użyte do oceny rozwiązań: https://oij.edu.pl/oij14/zadania/ Do środy 29 stycznia 2020 roku (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Zachęcamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij14/reklamacje.pdf.

> Wstępne raporty oceny rozwiązań zadań z tury ukrytej są już dostępne. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy rozwiązania zadań oraz testy użyte do oceny rozwiązań: https://oij.edu.pl/oij14/zadania/ > > Do środy 29 stycznia 2020 roku (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Zachęcamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij14/reklamacje.pdf.

General: Koniec zawodów I stopnia

Public message

Zakończyliśmy właśnie zawody I stopnia! Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę, w tym liczne zgłoszenia. Teraz wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone pod kątem samodzielności. Kiedy zakończymy ten proces, udostępnimy wstępną ocenę rozwiązań zadań z tury ukrytej oraz testy użyte do oceny rozwiązań. Nastąpi to przed 24 stycznia 2020. W międzyczasie (w ciągu najbliższych kilku godzin) na stronie internetowej opublikujemy rozwiązania zadań: https://oij.edu.pl/oij14/zadania/ Do środy 29 stycznia 2020 roku (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Ranking oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana krótko po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, na początku lutego.

> Zakończyliśmy właśnie zawody I stopnia! Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę, w tym liczne zgłoszenia. > > Teraz wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone pod kątem samodzielności. Kiedy zakończymy ten proces, udostępnimy wstępną ocenę rozwiązań zadań z tury ukrytej oraz testy użyte do oceny rozwiązań. Nastąpi to przed 24 stycznia 2020. W międzyczasie (w ciągu najbliższych kilku godzin) na stronie internetowej opublikujemy rozwiązania zadań: https://oij.edu.pl/oij14/zadania/ > > Do środy 29 stycznia 2020 roku (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. > > Ranking oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana krótko po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, na początku lutego.

General: Koniec tury otwartej

Public message

Zakończyliśmy turę otwartą zawodów I stopnia. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Wstępne wyniki indywidualne dostępne są już w systemie. Wyniki te mogą jeszcze się zmienić w wyniku reklamacji (które otworzymy po zakończeniu całych zawodów I stopnia), a także w przypadkach wykrycia niesamodzielności. Omówienia zadań, wzorcowe rozwiązania oraz testy użyte do oceny Waszych rozwiązań pojawią się za parę chwil na naszej stronie w zakładce "Zadania zawodów I stopnia": https://oij.edu.pl/oij14/zadania/. Przypominamy także, że dwie pozostałe tury: testowa i ukryta, kończą się 13 stycznia 2020. Spokojnych świąt!

> Zakończyliśmy turę otwartą zawodów I stopnia. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. > > Wstępne wyniki indywidualne dostępne są już w systemie. Wyniki te mogą jeszcze się zmienić w wyniku reklamacji (które otworzymy po zakończeniu całych zawodów I stopnia), a także w przypadkach wykrycia niesamodzielności. > > Omówienia zadań, wzorcowe rozwiązania oraz testy użyte do oceny Waszych rozwiązań pojawią się za parę chwil na naszej stronie w zakładce "Zadania zawodów I stopnia": https://oij.edu.pl/oij14/zadania/. > > Przypominamy także, że dwie pozostałe tury: testowa i ukryta, kończą się 13 stycznia 2020. > > Spokojnych świąt!

General: Zbliża się koniec tury otwartej

Public message

Rozwiązania zadań z tury otwartej można wysyłać do najbliższego poniedziałku (16 grudnia) do godziny 23:59:59. Później nie będzie już możliwe wysyłanie rozwiązań oraz ich poprawianie. Warto zwrócić uwagę, że tura testowa oraz ukryta kończą się dopiero 13 stycznia. Krótko po zakończeniu tej tury udostępnimy indywidualne wyniki, a także omówienia, wzorcowe rozwiązania oraz testy, na których były oceniane Wasze rozwiązania.

> Rozwiązania zadań z tury otwartej można wysyłać do najbliższego poniedziałku (16 grudnia) do godziny 23:59:59. Później nie będzie już możliwe wysyłanie rozwiązań oraz ich poprawianie. Warto zwrócić uwagę, że tura testowa oraz ukryta kończą się dopiero 13 stycznia. > > Krótko po zakończeniu tej tury udostępnimy indywidualne wyniki, a także omówienia, wzorcowe rozwiązania oraz testy, na których były oceniane Wasze rozwiązania.

General: Rozpoczęcie tury ukrytej

Public message

Rozpoczęliśmy turę ukrytą, w której do rozwiązania jest kolejne 6 zadań. Zwracamy uwagę, że w tej turze nie możecie odsłaniać wyników, dlatego warto Wasze rozwiązania odpowiednio przetestować. Polecamy dział Forum, w którym można wymieniać się testami. Jednocześnie przypominamy, że w dziale tym niedozwolona jest dyskusja na temat metod rozwiązywania zadań zawodów I stopnia i efektywności rozwiązań, pod rygorem dyskwalifikacji. Dodatkowo chcielibyśmy dokładniej wyjaśnić znaczenie sekcji "Ocenianie" w treści zadań. W tabeli w tej sekcji każdy wiersz odpowiada pewnemu dodatkowemu ograniczeniu, które spełniają pewne grupy testów. Oznacza to, że za rozwiązanie tylko testów spełniających te ograniczenie otrzyma się tę liczbę punktów, która jest wskazana w tym wierszu. W szczególności nie dajemy żadnych innych gwarancji. Jeżeli napisze się program, który rozwiązuje testy z dwóch różnych ograniczeń, nie jest zapewnione, że dostanie się liczbę punktów równą sumie punktów dla tych obu ograniczeń. Może istnieć pewna grupa testów, która spełnia oba te ograniczenia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zwykle istnieją też testy, które nie spełniają żadnych z podanych ograniczeń w tej tabelce (ale wciąż muszą spełniać wszystkie ograniczenia podane np. w sekcji "Wejście"), przeto suma punktów podanych w tej sekcji rzadko sumuje się do 100 punktów (maksymalnej liczby punktów za zadanie).

> Rozpoczęliśmy turę ukrytą, w której do rozwiązania jest kolejne 6 zadań. Zwracamy uwagę, że w tej turze nie możecie odsłaniać wyników, dlatego warto Wasze rozwiązania odpowiednio przetestować. Polecamy dział Forum, w którym można wymieniać się testami. Jednocześnie przypominamy, że w dziale tym niedozwolona jest dyskusja na temat metod rozwiązywania zadań zawodów I stopnia i efektywności rozwiązań, pod rygorem dyskwalifikacji. > > Dodatkowo chcielibyśmy dokładniej wyjaśnić znaczenie sekcji "Ocenianie" w treści zadań. W tabeli w tej sekcji każdy wiersz odpowiada pewnemu dodatkowemu ograniczeniu, które spełniają pewne grupy testów. Oznacza to, że za rozwiązanie tylko testów spełniających te ograniczenie otrzyma się tę liczbę punktów, która jest wskazana w tym wierszu. W szczególności nie dajemy żadnych innych gwarancji. Jeżeli napisze się program, który rozwiązuje testy z dwóch różnych ograniczeń, nie jest zapewnione, że dostanie się liczbę punktów równą sumie punktów dla tych obu ograniczeń. Może istnieć pewna grupa testów, która spełnia oba te ograniczenia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zwykle istnieją też testy, które nie spełniają żadnych z podanych ograniczeń w tej tabelce (ale wciąż muszą spełniać wszystkie ograniczenia podane np. w sekcji "Wejście"), przeto suma punktów podanych w tej sekcji rzadko sumuje się do 100 punktów (maksymalnej liczby punktów za zadanie).

General: Drobne zmiany w pytaniach algorytmicznych

Public message

W pytaniach algorytmicznych poczyniliśmy następujące poprawki: 1. W pytaniach z wyświetlaczem siedmiosegmentowym (pytania 106. - 109.) doprecyzowaliśmy, że wyświetlane liczby nie mogą mieć zer wiodących (dodatkowych zer z lewej strony liczby). Dotychczasowe odpowiedzi, które zakładały, że takie zera mogą wystąpić, zostały uznane za poprawne. Testy wypełniane później muszą rozwiązywać już poprawioną wersje tego pytania. 2. W pytaniach z kolorowaniem grafu (pytaniach 111. - 113.) poprawiliśmy definicję kolorowania. Wcześniej informowaliśmy błędnie, że wierzchołki 1 i 3 mogą być pokolorowane tym samym kolorem, mimo że są połączone krawędzią. Bardzo przepraszamy za te błędy. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie pytania z testów są dostępne na stronie https://oij.edu.pl/oij14/pytania/.

> W pytaniach algorytmicznych poczyniliśmy następujące poprawki: > > 1. W pytaniach z wyświetlaczem siedmiosegmentowym (pytania 106. - 109.) doprecyzowaliśmy, że wyświetlane liczby nie mogą mieć zer wiodących (dodatkowych zer z lewej strony liczby). Dotychczasowe odpowiedzi, które zakładały, że takie zera mogą wystąpić, zostały uznane za poprawne. Testy wypełniane później muszą rozwiązywać już poprawioną wersje tego pytania. > > 2. W pytaniach z kolorowaniem grafu (pytaniach 111. - 113.) poprawiliśmy definicję kolorowania. Wcześniej informowaliśmy błędnie, że wierzchołki 1 i 3 mogą być pokolorowane tym samym kolorem, mimo że są połączone krawędzią. > > Bardzo przepraszamy za te błędy. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie pytania z testów są dostępne na stronie https://oij.edu.pl/oij14/pytania/.

General: Standard C++

Public message

W ustaleniach technicznych (https://oij.dasie.mimuw.edu.pl/oij14/przepisy/techniczne/) wkradł się błąd. Rozwiązania w C++ są kompilowane w standardzie C++17, a nie jak wcześniej było podane - C++11. Bardzo przepraszamy za ten błąd.

> W ustaleniach technicznych (https://oij.dasie.mimuw.edu.pl/oij14/przepisy/techniczne/) wkradł się błąd. Rozwiązania w C++ są kompilowane w standardzie C++17, a nie jak wcześniej było podane - C++11. Bardzo przepraszamy za ten błąd.

General: Rozpoczęcie tury otwartej

Public message

Rozpoczęliśmy turę otwartą zawodów I stopnia. W dziale "Zadania" możecie znaleźć 6 zadań programistycznych, które należy rozwiązać w C++ lub Pythonie. Przypominamy, że do każdego zadania jest limit 25 zgłoszeń. Dla zadań z tej tury można dodatkowo 10 zgłoszeń "odsłonić", to znaczy poznać swój wynik na wysłanym zgłoszeniu. Można to zrobić po kliknięciu na dane zgłoszenie (na godzinę wysłania zgłoszenia). Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Wynikiem za zadanie jest maksimum wśród wszystkich zgłoszeń do tego zadania (także nieosłoniętych). Więcej informacji można znaleźć na stronie oij.edu.pl. W szczególności polecamy Przewodnik, w którym znajduje się opis całych zawodów (https://oij.edu.pl/zawodnik/przewodnik/) oraz krótki film pokazujący jak wysyłać zadania w SIO2 (https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/wysylanie). Powodzenia!

> Rozpoczęliśmy turę otwartą zawodów I stopnia. W dziale "Zadania" możecie znaleźć 6 zadań programistycznych, które należy rozwiązać w C++ lub Pythonie. > > Przypominamy, że do każdego zadania jest limit 25 zgłoszeń. Dla zadań z tej tury można dodatkowo 10 zgłoszeń "odsłonić", to znaczy poznać swój wynik na wysłanym zgłoszeniu. Można to zrobić po kliknięciu na dane zgłoszenie (na godzinę wysłania zgłoszenia). > > Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Wynikiem za zadanie jest maksimum wśród wszystkich zgłoszeń do tego zadania (także nieosłoniętych). > > Więcej informacji można znaleźć na stronie oij.edu.pl. W szczególności polecamy Przewodnik, w którym znajduje się opis całych zawodów (https://oij.edu.pl/zawodnik/przewodnik/) oraz krótki film pokazujący jak wysyłać zadania w SIO2 (https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/wysylanie). > > Powodzenia!

General: Udostępnienie pul pytań

Public message

Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy w wygodnym formacie wszystkie pytania tury testowej zawodów I stopnia: https://oij.edu.pl/news/testy_publiczne/ Jednocześnie przypominamy, że testy należy finalnie rozwiązać w SIO. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w SIO jest możliwość podglądania swoich wyników. Po kliknięciu na zgłoszenie (konkretnie na godzinę wysłania testu) można sprawdzić, jakich odpowiedzi udzieliło się na dane pytanie i czy ta odpowiedź była poprawna.

> Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy w wygodnym formacie wszystkie pytania tury testowej zawodów I stopnia: > https://oij.edu.pl/news/testy_publiczne/ > > Jednocześnie przypominamy, że testy należy finalnie rozwiązać w SIO. > > Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w SIO jest możliwość podglądania swoich wyników. Po kliknięciu na zgłoszenie (konkretnie na godzinę wysłania testu) można sprawdzić, jakich odpowiedzi udzieliło się na dane pytanie i czy ta odpowiedź była poprawna.

General: Początek tury testowej zawodów I stopnia

Public message

Szanowni zawodnicy, niniejszym rozpoczęliśmy zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów! Pierwszym krokiem, jaki należy zrealizować, jest rejestracja na konkurs, dostępna pod poniższym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/register/. Pierwsza tura (testowa) polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego podstawową wiedzę w wybranym języku programowania (C++ albo Python) oraz znajomość podstawowych zagadnień algorytmicznych. W ramach testu przygotowana jest pula ok. 450 zadań z algorytmiki, C++ oraz Pythona. Możecie wybrać język przy rozwiązywaniu testu (tj. gdy wybierzecie wersję z C++, pytania będą dotyczyły jedynie algorytmiki i C++, a nie będzie pytań z Pythona). Odpowiednie wersje są odpowiednio oznaczone w sekcji zadań (wersja C++ oraz wersja Python). Dodatkowo wybór języka nie wiąże Was w żaden sposób - w kolejnych turach i etapach możecie używać zarówno C++ i Pythona. Aby pomóc Wam w przygotowaniu się do testu, udostępniliśmy “próbne testy”, które nie wliczają się do oceny. Testy próbne można rozwiązywać dowolnie wiele razy. Testy te używają dokładnie tych samych pytań, co normalne testy. Test składa się z 30 pytań, które są losowo wybierane z puli. Test nie ma limitu czasu. Każde pytanie w teście jest warte 10 punktów. Pytania są dwojakiego typu: - pytania otwarte, w których odpowiedzią jest liczba lub pojedyncze słowo oraz - pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których otrzymujesz możliwe odpowiedzi, ale poprawnych odpowiedzi może być wiele. Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych). Na przykład, dla poniższego pytania: https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie1.png poprawnymi odpowiedziami są “x” oraz “ala” i dokładnie te odpowiedzi należy zaznaczyć: https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz1.png Z kolei dla poniższego pytania (z języka Python): https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie2.png należy wpisać odpowiedź (4): https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz2.png TEST WŁAŚCIWY MOŻNA ROZWIĄZAĆ DWUKROTNIE (prosimy o zwrócenie uwagi na ten limit: po dwóch podejściach do testu nie ma już możliwości przystąpienia do testu ponownie). Wynikiem podejścia jest suma punktów otrzymanych za pytania, a wynikiem za cały test jest maksimum z wyników z dwóch podejść. Nie trzeba wypełniać testu dwukrotnie, jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego wyniku w pierwszym podejściu, ale gorąco do tego zachęcamy. Test zostanie zamknięty 13 stycznia 2020 o godz. 23:59:59. Oznacza to, że test należy wysłać do tego czasu, a nie zacząć go rozwiązywać. Wszelkie pytania prosimy zadawać przez odpowiedni dział w SIO: Pytania i ogłoszenia. Tam mogą też pojawiać się ważne ogłoszenia, z którymi należy się zapoznać. Powodzenia!

> Szanowni zawodnicy, > niniejszym rozpoczęliśmy zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów! > > Pierwszym krokiem, jaki należy zrealizować, jest rejestracja na konkurs, dostępna pod poniższym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/register/. > > Pierwsza tura (testowa) polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego podstawową wiedzę w wybranym języku programowania (C++ albo Python) oraz znajomość podstawowych zagadnień algorytmicznych. W ramach testu przygotowana jest pula ok. 450 zadań z algorytmiki, C++ oraz Pythona. Możecie wybrać język przy rozwiązywaniu testu (tj. gdy wybierzecie wersję z C++, pytania będą dotyczyły jedynie algorytmiki i C++, a nie będzie pytań z Pythona). Odpowiednie wersje są odpowiednio oznaczone w sekcji zadań (wersja C++ oraz wersja Python). Dodatkowo wybór języka nie wiąże Was w żaden sposób - w kolejnych turach i etapach możecie używać zarówno C++ i Pythona. > > Aby pomóc Wam w przygotowaniu się do testu, udostępniliśmy “próbne testy”, które nie wliczają się do oceny. Testy próbne można rozwiązywać dowolnie wiele razy. Testy te używają dokładnie tych samych pytań, co normalne testy. > > Test składa się z 30 pytań, które są losowo wybierane z puli. Test nie ma limitu czasu. Każde pytanie w teście jest warte 10 punktów. Pytania są dwojakiego typu: > - pytania otwarte, w których odpowiedzią jest liczba lub pojedyncze słowo oraz > - pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których otrzymujesz możliwe odpowiedzi, ale poprawnych odpowiedzi może być wiele. > Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych). > > Na przykład, dla poniższego pytania: > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie1.png > poprawnymi odpowiedziami są “x” oraz “ala” i dokładnie te odpowiedzi należy zaznaczyć: > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz1.png > > Z kolei dla poniższego pytania (z języka Python): > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie2.png > należy wpisać odpowiedź (4): > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz2.png > > TEST WŁAŚCIWY MOŻNA ROZWIĄZAĆ DWUKROTNIE (prosimy o zwrócenie uwagi na ten limit: po dwóch podejściach do testu nie ma już możliwości przystąpienia do testu ponownie). Wynikiem podejścia jest suma punktów otrzymanych za pytania, a wynikiem za cały test jest maksimum z wyników z dwóch podejść. Nie trzeba wypełniać testu dwukrotnie, jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego wyniku w pierwszym podejściu, ale gorąco do tego zachęcamy. > > Test zostanie zamknięty 13 stycznia 2020 o godz. 23:59:59. Oznacza to, że test należy wysłać do tego czasu, a nie zacząć go rozwiązywać. > > Wszelkie pytania prosimy zadawać przez odpowiedni dział w SIO: Pytania i ogłoszenia. Tam mogą też pojawiać się ważne ogłoszenia, z którymi należy się zapoznać. > > Powodzenia!