General: Początek tury testowej zawodów I stopnia

Public message

Szanowni zawodnicy, niniejszym rozpoczęliśmy zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów! Pierwszym krokiem, jaki należy zrealizować, jest rejestracja na konkurs, dostępna pod poniższym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/register/. Pierwsza tura (testowa) polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego podstawową wiedzę w wybranym języku programowania (C++ albo Python) oraz znajomość podstawowych zagadnień algorytmicznych. W ramach testu przygotowana jest pula ok. 450 zadań z algorytmiki, C++ oraz Pythona. Możecie wybrać język przy rozwiązywaniu testu (tj. gdy wybierzecie wersję z C++, pytania będą dotyczyły jedynie algorytmiki i C++, a nie będzie pytań z Pythona). Odpowiednie wersje są odpowiednio oznaczone w sekcji zadań (wersja C++ oraz wersja Python). Dodatkowo wybór języka nie wiąże Was w żaden sposób - w kolejnych turach i etapach możecie używać zarówno C++ i Pythona. Aby pomóc Wam w przygotowaniu się do testu, udostępniliśmy “próbne testy”, które nie wliczają się do oceny. Testy próbne można rozwiązywać dowolnie wiele razy. Testy te używają dokładnie tych samych pytań, co normalne testy. Test składa się z 30 pytań, które są losowo wybierane z puli. Test nie ma limitu czasu. Każde pytanie w teście jest warte 10 punktów. Pytania są dwojakiego typu: - pytania otwarte, w których odpowiedzią jest liczba lub pojedyncze słowo oraz - pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których otrzymujesz możliwe odpowiedzi, ale poprawnych odpowiedzi może być wiele. Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych). Na przykład, dla poniższego pytania: https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie1.png poprawnymi odpowiedziami są “x” oraz “ala” i dokładnie te odpowiedzi należy zaznaczyć: https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz1.png Z kolei dla poniższego pytania (z języka Python): https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie2.png należy wpisać odpowiedź (4): https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz2.png TEST WŁAŚCIWY MOŻNA ROZWIĄZAĆ DWUKROTNIE (prosimy o zwrócenie uwagi na ten limit: po dwóch podejściach do testu nie ma już możliwości przystąpienia do testu ponownie). Wynikiem podejścia jest suma punktów otrzymanych za pytania, a wynikiem za cały test jest maksimum z wyników z dwóch podejść. Nie trzeba wypełniać testu dwukrotnie, jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego wyniku w pierwszym podejściu, ale gorąco do tego zachęcamy. Test zostanie zamknięty 13 stycznia 2020 o godz. 23:59:59. Oznacza to, że test należy wysłać do tego czasu, a nie zacząć go rozwiązywać. Wszelkie pytania prosimy zadawać przez odpowiedni dział w SIO: Pytania i ogłoszenia. Tam mogą też pojawiać się ważne ogłoszenia, z którymi należy się zapoznać. Powodzenia!

> Szanowni zawodnicy, > niniejszym rozpoczęliśmy zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów! > > Pierwszym krokiem, jaki należy zrealizować, jest rejestracja na konkurs, dostępna pod poniższym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/register/. > > Pierwsza tura (testowa) polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego podstawową wiedzę w wybranym języku programowania (C++ albo Python) oraz znajomość podstawowych zagadnień algorytmicznych. W ramach testu przygotowana jest pula ok. 450 zadań z algorytmiki, C++ oraz Pythona. Możecie wybrać język przy rozwiązywaniu testu (tj. gdy wybierzecie wersję z C++, pytania będą dotyczyły jedynie algorytmiki i C++, a nie będzie pytań z Pythona). Odpowiednie wersje są odpowiednio oznaczone w sekcji zadań (wersja C++ oraz wersja Python). Dodatkowo wybór języka nie wiąże Was w żaden sposób - w kolejnych turach i etapach możecie używać zarówno C++ i Pythona. > > Aby pomóc Wam w przygotowaniu się do testu, udostępniliśmy “próbne testy”, które nie wliczają się do oceny. Testy próbne można rozwiązywać dowolnie wiele razy. Testy te używają dokładnie tych samych pytań, co normalne testy. > > Test składa się z 30 pytań, które są losowo wybierane z puli. Test nie ma limitu czasu. Każde pytanie w teście jest warte 10 punktów. Pytania są dwojakiego typu: > - pytania otwarte, w których odpowiedzią jest liczba lub pojedyncze słowo oraz > - pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których otrzymujesz możliwe odpowiedzi, ale poprawnych odpowiedzi może być wiele. > Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych). > > Na przykład, dla poniższego pytania: > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie1.png > poprawnymi odpowiedziami są “x” oraz “ala” i dokładnie te odpowiedzi należy zaznaczyć: > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz1.png > > Z kolei dla poniższego pytania (z języka Python): > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/pytanie2.png > należy wpisać odpowiedź (4): > https://oij.edu.pl/zawodnik/zadania/przykladowe/odpowiedz2.png > > TEST WŁAŚCIWY MOŻNA ROZWIĄZAĆ DWUKROTNIE (prosimy o zwrócenie uwagi na ten limit: po dwóch podejściach do testu nie ma już możliwości przystąpienia do testu ponownie). Wynikiem podejścia jest suma punktów otrzymanych za pytania, a wynikiem za cały test jest maksimum z wyników z dwóch podejść. Nie trzeba wypełniać testu dwukrotnie, jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego wyniku w pierwszym podejściu, ale gorąco do tego zachęcamy. > > Test zostanie zamknięty 13 stycznia 2020 o godz. 23:59:59. Oznacza to, że test należy wysłać do tego czasu, a nie zacząć go rozwiązywać. > > Wszelkie pytania prosimy zadawać przez odpowiedni dział w SIO: Pytania i ogłoszenia. Tam mogą też pojawiać się ważne ogłoszenia, z którymi należy się zapoznać. > > Powodzenia!