Problems

Name Submissions limit Score
Próbny test wiedzy (1 October 2021, 23:59)
pcp Próbny test wiedzy (wersja C++) 0
ppy Próbny test wiedzy (wersja Python) 0
Pierwszy test wiedzy (6 October 2021, 11:50)
tcpp1 1. Test wiedzy (C++) 10000
tpy1 1. Test wiedzy (Python) 100000
Tura otwarta (6 December 2021, 23:59)
far Farma 25
ocz Oczko 25
pin Pinezki 25
ska Skarpetki 25
wyc Wycinka drzew 25
Przykładowe testy (13 November 2021, 12:00)
testprzykladcpp Przykładowy test do przetestowania systemu (C++) 10
testprzykladpy Przykładowy test do przetestowania systemu (Python) 10
Drugi test wiedzy (13 November 2021, 19:40)
tcpp2 2. Test wiedzy (C++) 25
tpy2 2. Test wiedzy (Python) 25
Tura ukryta (3 January 2022, 23:59)
ant Antypalindrom 25
kla Klapki na obcasach 25
mno Mnożenie 25
pre Prezenty 25
puz Puzzle 25