Problems

Name Submissions limit Score
Próbny test wiedzy (1 October 2021, 23:59)
pcp Próbny test wiedzy (wersja C++) 0
ppy Próbny test wiedzy (wersja Python) 0
Pierwszy test wiedzy (6 October 2021, 11:50)
tcpp1 1. Test wiedzy (C++) 10000
tpy1 1. Test wiedzy (Python) 100000
Tura otwarta (6 December 2021, 23:59)
far Farma 25
ocz Oczko 25
pin Pinezki 25
ska Skarpetki 25
wyc Wycinka drzew 25