Puzzle (puz): Opis grupy w zadaniu Puzzle

Public message

W zadaniu Puzzle, opis do jednej grupy w sekcji Ocenianie nie jest do końca ścisły. W treści mamy "Odpowiedź jest NIE lub linia cięcia zawsze idzie w prawo, lewo lub w dół (ale nigdy do góry!).". Oznacza to, że możliwe jest ustawienie elementu w taki sposób, że linia cięcia zawsze idzie w prawo, lewo lub w dół (ale nigdy do góry!).