Puzzle (puz): Limit czasu dla języka C++

Public message

Limit czasu w systemie SIO wynosił 3s i różnił się od tego podanego w treści zadania (5s). Limit w SIO został zwiększony do 5s i wszystkie rozwiązania zostały ocenione ponownie - nie zmieniło to żadnego wyniku.