General: Wyniki prywatne

Public message

Wstępne wyniki są już dostępne. Testy użyte do sprawdzania rozwiązań są dostępne w dziale testy. Wzorcowe rozwiązania można pobrać z naszej strony: https://oij.edu.pl/oij16/etap1/zadania/ Do piątku 14 stycznia 2021 (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Przed złożeniem reklamacji zapraszamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij16/reklamacje.pdf.

> Wstępne wyniki są już dostępne. > > Testy użyte do sprawdzania rozwiązań są dostępne w dziale testy. > > Wzorcowe rozwiązania można pobrać z naszej strony: https://oij.edu.pl/oij16/etap1/zadania/ > > Do piątku 14 stycznia 2021 (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Przed złożeniem reklamacji zapraszamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij16/reklamacje.pdf.