Kuglarz [A] (kug): Odp: Zero kulek

Public message

> Czy istnieje możliwość, że pod kubkami nie znajdzie się ani jedna piłeczka? Tak.