Kuglarz [A] (kug): Odp: Liczba kulek pod jednym kubkiem

Public message

> Czy liczba kulek pod jednym kubkiem może być większa od 1? Nie.