General: Limit liczby uruchomień próbnych w zadaniach rozproszonych

Public message

Zwiększyliśmy dozwoloną liczbę uruchomień próbnych w zadaniach rozproszonych do 25. Błędy kompilacji wliczają się do tego limitu.