Drużyny [A] (dru): Omówienie wideo

Public message

https://www.youtube.com/watch?v=2ickCnrZTIA&index=4&list=PLctjMzo0SOQft2e-G8MsHRHG7k96ZDRcq