Kółko informatyczne [B] (kol): Odp: Adwersarz

Public message

> Czy dla każdego testu > (a) dane w tym teście, bądź też sposób ich generowania przez bibliotekę odpowiadającą na zapytania programu, jest ustalony, czy też > (b) odpowiedź na np. FirstNeighbor(10) może zależeć od tego, jakie pytania algorytm zadawał wcześniej? Odpowiedź (a), wartości zwracane przez bibliotekę kollib są ustalone i nie zależą od zachowania Twojego programu.