1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
#include <iostream>
#include <vector>

int main()
{
  int nkubkow;
  std::cin>>nkubkow;

  std::vector<std::vector<int> > wartosci;

  int kubkizkulka[nkubkow];

  for(int i=0; i<nkubkow; i++)
  {
    kubkizkulka[i]=0;  //0-nie wiadomo, 1-wiadomo
  }

  int valnum = nkubkow;
  for(int i=0; i<nkubkow; i++)
  {
    std::vector<int> wartemp;
    for(int i1=0; i1<valnum; i1++)
    {
      int w;
      std::cin>>w;
      wartemp.push_back(w);
    }

    wartosci.push_back(wartemp);

    valnum-=1;
  }

  //START ZADANIA
  int cena=0;
  int kubaccompl = 0;  

  start:
  for(int i=0;i<1000000000;i++) //kwota rozpatrywana
  {    
    if(kubaccompl==nkubkow)
    {
      std::cout<<cena;
      return 0;
    }

    for(int j=0; j<nkubkow; j++) //kubek - szereg opcji płatniczych
    {
      for(int k=0; k<wartosci.at(j).size(); k++) //walidacja poszczególnych sytuacji
      {
        if((k==0) && (wartosci.at(j).at(k)==i) && (kubkizkulka[j]!=1))
        {
          kubkizkulka[j]=1;
          cena+=i;
          kubaccompl+=1;
          //std::cout<<"zerowy - kubek "<<j+1<<" cena "<<i<<std::endl;
          goto start;
        }

        else if(k!=0 && wartosci.at(j).at(k)==i && kubkizkulka[j+k]!=1)
        {
          int numaccompl = 0;
          for(int l=j; l<=j+k; l++)
          {
            if(kubkizkulka[l]==1)
              numaccompl+=1;
          }

          if(numaccompl==k)
          {
            kubkizkulka[j+k]=1;
            cena+=i;
            kubaccompl+=1;
            //std::cout<<"wykluczanie - kubek "<<j+k+1 << " cena " <<i<<std::endl;
            goto start;
          }
        }

        else if(wartosci.at(j).at(k)==i)
        {
          int allacompli = 0;
          int poss = 0;
          for(int m=j; m<=j+k;m++)
          {
            if(kubkizkulka[m]==1)
              allacompli+=1;
            poss+=1;
          }
          if(allacompli==poss-1)
          {
            //std::cout<<"TRIED "<<j<<" "<<k<<" cena "<<i<<std::endl;
            for(int m=j; m<j+k;m++)
            {
              if(kubkizkulka[m]==0 && wartosci.at(j).at(k)==i)
              {
                kubkizkulka[m]=1;
                cena+=i;
                kubaccompl+=1;
                //std::cout<<"resztki - kubek "<<m+1 << " cena " <<i<<std::endl;
                goto start;
              }
            }
          }
        }
      }  
    }
  }
}