1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
  int ileKubkow;
  scanf("%d",&ileKubkow);
  int *ceny = new int[ileKubkow*ileKubkow];
  int *delty = new int[ileKubkow*ileKubkow];
  bool *zajete = new bool[ileKubkow*ileKubkow];
  int *indeksy = new int[ileKubkow];
  bool *zmieniony = new bool[ileKubkow];
  long long suma = 0;
  
  for(int odKubka=0; odKubka<ileKubkow; odKubka++){
    zmieniony[odKubka] = false;
    for(int doKubka=odKubka; doKubka<ileKubkow; doKubka++){
      scanf("%d",&(ceny[odKubka*ileKubkow + doKubka]));
      zajete[odKubka*ileKubkow + doKubka]=false;
    }
    indeksy[odKubka] = odKubka*ileKubkow + odKubka;
    zajete[indeksy[odKubka]]=true;
    suma += ceny[indeksy[odKubka]];
    zajete[indeksy[odKubka]]=true;
    for(int naZakresKubek=0; naZakresKubek<odKubka; naZakresKubek++){
      delty[odKubka*ileKubkow + naZakresKubek] = ceny[naZakresKubek*ileKubkow + odKubka] - ceny[indeksy[odKubka]];
    }
    for(int naZakresKubek=odKubka; naZakresKubek<ileKubkow; naZakresKubek++){
      delty[odKubka*ileKubkow + naZakresKubek] = ceny[odKubka*ileKubkow + naZakresKubek] - ceny[indeksy[odKubka]];
    }
  } 
  
  bool znalezionoLepsze = true;
  while(znalezionoLepsze){
    znalezionoLepsze = false;
    //szukanie najlepszej delty
    int min = 0;
    int kubek = 0;
    int indeksZ = indeksy[0];
    int indeksNa = indeksy[0];
    for(int zKubka=0; zKubka<ileKubkow; zKubka++){
      if(!zmieniony[zKubka]){ 
        for(int naZakresKubek=0; naZakresKubek<ileKubkow; naZakresKubek++){
          int indeksPary;
          if (zKubka>naZakresKubek) indeksPary = naZakresKubek*ileKubkow + zKubka;
          else indeksPary = zKubka*ileKubkow + naZakresKubek;
          if(!(zajete[indeksPary])){
            if(delty[zKubka*ileKubkow + naZakresKubek]<min){
              min = delty[zKubka*ileKubkow + naZakresKubek];
              znalezionoLepsze = true;
              kubek = zKubka;
              indeksZ = indeksy[zKubka];
              indeksNa = indeksPary;
            }
          }
        }
      }
    }
    //jeśli znaleziono wlasciwa Delte, to aktualizacja indeksu 
    if(znalezionoLepsze){
      suma += min;
      zajete[indeksZ] = false;
      zajete[indeksNa] = true;
      indeksy[kubek] = indeksNa;
      zmieniony[kubek] = true;
    }  
  }
  
  printf("%lld\n",suma);
  
  delete [] ceny;
  delete [] delty;
  delete [] zajete;
  delete [] indeksy;
  delete [] zmieniony;
  
  return 0;
}