1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
struct potwory {
int odebrane_zycie;
int moc_eliksiru;
int pozycja;
};
potwory potwor[100001];
potwory pomocnik[100001];
int j = 0;
int pozycja[100001] = {-1};
bool funkcja (potwory a, potwory b)
{
	if(a.moc_eliksiru == b.moc_eliksiru)
	{
		return (a.odebrane_zycie > b.odebrane_zycie);
	}
	else
		return(a.moc_eliksiru > b.moc_eliksiru);
}

int main ()
{
	int liczba_potworow;
	scanf("%d", &liczba_potworow);
	int punkty_zycia;
	scanf("%d", &punkty_zycia);
	int dupa = 0;
	int dupa1 = 0;
	for (int i=0; i<liczba_potworow;i++)
	{
		scanf("%d",&potwor[i].odebrane_zycie);
		scanf("%d",&potwor[i].moc_eliksiru);
		potwor[i].pozycja=i+1;
		dupa = dupa + potwor[i].odebrane_zycie;
		dupa1 = dupa1 + potwor[i].moc_eliksiru;
	}
	dupa1 = dupa1 + punkty_zycia;
	if (dupa >= dupa1)
	{
		printf("NIE\n");
		return 0;
	}

	sort(potwor,potwor+liczba_potworow, funkcja);

	int licznik = 0;
	for (int i = 0; i < liczba_potworow; i++)
	{
		if(punkty_zycia - potwor[i].odebrane_zycie > 0)
		{
			if(i+1 == liczba_potworow && j == 0)
			{
				punkty_zycia = punkty_zycia - potwor[i].odebrane_zycie;
				pozycja[licznik] = potwor[i].pozycja;					
			}
			else
			{
				punkty_zycia = punkty_zycia - potwor[i].odebrane_zycie;
				punkty_zycia = punkty_zycia + potwor[i].moc_eliksiru;
				pozycja[licznik] = potwor[i].pozycja;					
			}
			licznik++;		
		}
		else
		{
			if(i+1 == liczba_potworow && punkty_zycia - potwor[i].odebrane_zycie <= 0)
			{
				printf("NIE\n");
				return 0;
			}
			pomocnik[j].odebrane_zycie = potwor[i].odebrane_zycie;
			pomocnik[j].moc_eliksiru = potwor[i].moc_eliksiru;
			pomocnik[j].pozycja = potwor[i].pozycja;			
			j++;
		}
	}
	int k = 0;
	for (int i = 0, a = j; i < j; i++, a--)
	{
		if(punkty_zycia - potwor[i].odebrane_zycie > 0)
		{
			if(i+1 == j && k == 0)
			{
				punkty_zycia = punkty_zycia - pomocnik[i].odebrane_zycie;
				pozycja[licznik] = pomocnik[i].pozycja;
			}
			else
			{
				punkty_zycia = punkty_zycia - pomocnik[i].odebrane_zycie;
				punkty_zycia = punkty_zycia + pomocnik[i].moc_eliksiru;
				pozycja[licznik] = pomocnik[i].pozycja;
			}		
			licznik ++;
		}
		else
		{
			if(i+1 == j && punkty_zycia - pomocnik[i].odebrane_zycie <= 0)
			{
				printf("NIE\n");
				return 0;
			}
			pomocnik[k].odebrane_zycie = pomocnik[i].odebrane_zycie;
			pomocnik[k].moc_eliksiru = pomocnik[i].moc_eliksiru;
			pomocnik[k].pozycja = pomocnik[i].pozycja;
			k++; 
		}		
		if (k > 0 && a == 1)
		{
			j=k;
			a=j;
			i=-1;
			k=0;
		}
	}
	if (punkty_zycia > 0)
	{
		printf("TAK\n");
		for(int i=0; i < liczba_potworow; i++)
		{
			printf("%d ", pozycja[i]);
		}
	}
	else
		printf("NIE");
	return 0;
}