1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
#include "message.h"
#include "kollib.h"
#include<cstdio>
#include<algorithm>

using namespace std;

int szukaj(int pocz,int koniec)
{
	if(pocz==koniec) return 0;
	int poprzedni=pocz;
	int aktualny=FirstNeighbor(poprzedni);
	int licznik=0;
	while(1)
	{
		++licznik;
		if(aktualny==koniec)
		{
			if(2*licznik>NumberOfStudents())
				licznik=NumberOfStudents()-licznik;
			return licznik;
		}
		if(FirstNeighbor(aktualny)==poprzedni)
		{
			poprzedni=aktualny;
			aktualny=SecondNeighbor(aktualny);
		}else
		{
			poprzedni=aktualny;
			aktualny=FirstNeighbor(aktualny);
		}
	}
}

int main()
{
	int wynik;
	for (int i = 1 + MyNodeId(); i <= NumberOfQueries(); i += NumberOfNodes())
	{
		wynik=szukaj(QueryFrom(i),QueryTo(i));
		if (MyNodeId() > 0) 
		{
			PutInt(0, wynik);
			Send(0);
		} else 
		{  // MyNodeId == 0
			printf("%d\n",wynik);
			for (int instancja = 1; instancja < min(NumberOfQueries(),NumberOfNodes()); ++instancja) 
			{
				Receive(instancja);
				wynik= GetInt(instancja);
				printf("%d\n",wynik);
			}
		}
	}
	return 0;
}