General: Zniesienie limitu na stos i ponowna wstepna ocena zgłoszeń do zadań rozproszonych

Public message

Informujemy, że limit na stos już nie obowiązuje. Wszystkie zgłoszenia do zadań rozproszonych zostały ponownie wstępnie ocenione. W zadaniu Poszukiwania limit czasowy na testach przykładowych został zmniejszony do 5s.