Poszukiwania [B] (pos): Odp: Limit pamięci

Public message

> Limit pamięci: 128 MB dotyczy pojedynczej instancji? Tak, pojedynczej. O instancjach najlepiej myśleć jako o odrębnych komputerach, komunikujących się ze sobą w sieci lokalnej.