General: Opóźniony dostęp do pełnych wyników

Public message

Zadania rozproszone są testowane w inny sposób, niż zwykłe -- główne testy włączane są dopiero po zakończeniu rundy. Ocenianie potrwa kilka godzin. W każdym razie spodziewamy się, że wszystkie wyniki staną się dostępne przed jutrzejszym południem.