General: Błędy kompilacji w C

Public message

Okazało się, że nie działa kompilowanie rozwiązań do zadań rozproszonych w napisanych w języku C. Bardzo przepraszamy. Prosimy wysyłać kod w C++ (w przypadku większości zgłoszeń w C, wystarczy wysłać kod po podmianie rozszerzenia na .cpp)