Mały sabotaż w wielkim mieście [A] (sab): Omówienie rozwiązania

Public message

https://www.youtube.com/watch?v=eETKWJsnhSw Zapraszamy!