General: "Naruszenie bezpieczeństwa" = "Rule violation"

Public message

Dla korzystających z angielskiej wersji językowej SIO.