General: Liczba instancji

Public message

Wszystkie testy w Rundzie 4 były uruchamiane na 100 instancjach.