1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
// ConsoleApplication4.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

//#include "stdafx.h"
#include <string>
#include <iostream>

using namespace std;


void WzrostPola(unsigned long long int);
unsigned long long int KoszeniePola(unsigned long long int);

//zmienne
unsigned long int n, m;
unsigned long long int d[2], b[2];	// !!

string LiniaDanych;
string::size_type sz = 0;
unsigned long long int * wzrost = NULL;
unsigned long long int * pole = NULL;

int main()
{
	cin >> n >> m;					// N M 500 000
	cin.get();						// wyczyszczenie strumienia z enter

	wzrost = new unsigned long long int[n];		// stworzenie dynamicznej tablicy
	pole = new unsigned long long int[n];

	d[0] = d[1] = 0;				// zerowanie wartosci 
	b[0] = b[1] = 0;

	getline(cin, LiniaDanych);		// Pobranie ciągu 10^6

	int l = 0;						// na potrzeby kopiowania danych

	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		pole[i] = 0;							// Pole jest na poziomie 0
		wzrost[i] = stoull(LiniaDanych, &sz, 0);	// Ustawienie wzrostu
		LiniaDanych = LiniaDanych.substr(sz);	// kasacja liczby
	}

	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		cin >> d[0] >> b[0];					// dzien i wysokosc
		cin.get();								// czyszczenie strumienia
		WzrostPola( d[0] - d[1] );				// d[0]-d[1] - ile dni
		d[1] = d[0];							// ZapiszDzien
		cout << KoszeniePola(b[0]) << endl;
	}

	delete[] wzrost;
	delete[] pole;
	return 0;
}/*
void ZapiszDzien(int x)
{
d[1] = x;
}

int IleDni(int x)
{
return (x - d[1]); 	// jesli czas pomiedzy skoszeniami byl dluzszy niz 1 dzien
}
*/

void WzrostPola(unsigned long long int IleDni)
{
	if (IleDni > 1)								// Zalozenie ze nie bedzie zera
	{
		for (int i = 0; i < n; i++)
			pole[i] += (IleDni * wzrost[i]);
	}
	else
	{
		for (int i = 0; i < n; i++)				// Blok jest identyczny, napisany by uniknac mnozenia przez 1 za kazdym razem
			pole[i] += wzrost[i];
	}
}

unsigned long long int KoszeniePola(unsigned long long int wysokosc)
{
	unsigned long long int tmp = 0;
	unsigned long long int suma = 0;

	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		if (pole[i] > wysokosc)
		{
			tmp = (pole[i] - wysokosc);
			pole[i] -= tmp;
			suma += tmp; // sprawdzamy ile zostalo skoszone
		}
	}

	return suma;
}