1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#include <iostream>

using namespace std;

struct gatunek
{
  int szybkoscWzrostu;
  int aktualnyWzrost;
};

int main(void)
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);

  int aktualnyDzien = 0;
  int liczbaGatonkow = 0;
  int skoszenia = 0;
  int doSkoszenia = 0;
  int temp = 0;
  int ostatniDzien = 0;
  int sumaZTegoDnia = 0;

  cin >> liczbaGatonkow >> skoszenia;

  gatunek gatunki[liczbaGatonkow];

  for(int x = 0;x<liczbaGatonkow;++x)
  {
    cin >> temp;
    gatunki[x].szybkoscWzrostu = temp;
    gatunki[x].aktualnyWzrost = 0;
  }

  for(int x = 0;x<skoszenia;++x, sumaZTegoDnia = 0)
  {
    ostatniDzien = aktualnyDzien;
    cin >> aktualnyDzien >> doSkoszenia;
    temp = aktualnyDzien-ostatniDzien;

    for(int y = 0;y<liczbaGatonkow;++y)
    {
      gatunki[y].aktualnyWzrost += (gatunki[y].szybkoscWzrostu*temp);
      if(gatunki[y].aktualnyWzrost>doSkoszenia)
      {
        sumaZTegoDnia += (gatunki[y].aktualnyWzrost-doSkoszenia);
        gatunki[y].aktualnyWzrost = doSkoszenia;
      }
    }

    cout << sumaZTegoDnia << endl;
  }

  return 0;
}