1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
#include <iostream>
#include <string>
#include <math.h>

using namespace std;

int PisanoArray[] = { 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 1, 4, 5, 9, 4, 3, 7, 0, 7, 7, 4, 1, 5, 6, 1, 7, 8, 5, 3, 8, 1, 9, 0, 9, 9, 8, 7, 5, 2, 7, 9, 6, 5, 1, 6, 7, 3, 0, 3, 3, 6, 9, 5, 4, 9, 3, 2, 5, 7, 2, 9, 1 };
int tablica[10];
int liczbaMod = 0;
unsigned long long int WszystkieLiczby = 0;
unsigned int IleLiczb = 0;
unsigned long long int WynikFib = 0;
double WynikDou = 0.0;
string DaneWejs;

int main()
{
	string::size_type sz = 0;
	cin >> DaneWejs;
	IleLiczb = DaneWejs.length();
	WszystkieLiczby = stoull(DaneWejs,&sz,0);
	if ( (stoull(DaneWejs,&sz,0)) == 0)
		WszystkieLiczby--;
	liczbaMod = WszystkieLiczby % 10;

	for (unsigned long long int i = 0; i < 18446744073709551615; i++) //bez warunku kończącego
	{
		if (PisanoArray[i % 60] == liczbaMod)
		{
			WynikDou = ((1 / sqrt(5))* pow((1 + sqrt(5)) / 2, i));
			WynikFib = static_cast<int>(WynikDou);
			WynikFib = (WynikFib % static_cast<int>(pow(10, IleLiczb + 1)));
			if (WynikFib == WszystkieLiczby)
				cout << (pow(10, IleLiczb + 1) + WszystkieLiczby);
				//cout << "tak" << endl;

		}
	}
	cout << "NIE" << endl;

	return 0;
}