1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
#include <cstdio>

using namespace std;

int ch[1000001], cykl[1000001];
char ustawienie[1000001];
int dlcyklu=1, n, m;

int ilecyklif (int nrgr, int zmiana, int minzmiana)
{
  int ile=0;
  while (ch[nrgr]+zmiana*(ile)+minzmiana>0)
    ile++;
  return ile;
}

long long ilegier (int nrgr, int ile, int zmiana, int j, int i)
{
  int ilegr=ile*dlcyklu*n, j0=j;
  ch[nrgr]+=ile*zmiana;
  if (!ch[nrgr])
    ilegr-=n-nrgr-1;
  else
  {
    while (ch[nrgr])
    {
      if (ustawienie[(cykl[j%dlcyklu]+i)%m]=='W')
        ch[nrgr]++;
      else
        ch[nrgr]--;
      j++;
    }
    ilegr+=(j-j0-1)*n+nrgr+1;
  }
  return ilegr;
}

int main()
{
  long long iloscgiermin=10000000000000;
  int ilecyklimin=10000000;
  bool nigdy=true;
  scanf ("%d", &n);
  for (int i=0; i<n; i++)
    scanf ("%d", &ch[i]);
  scanf ("%d", &m);
  scanf ("%s", ustawienie);
  cykl[0]=0;
  for (int i=n%m; i; i=(i+n)%m, dlcyklu++)
    cykl[dlcyklu]=i;
  int ilecykli=m/dlcyklu;
  for (int i=0; i<ilecykli; i++)
  {
    int zmiana=0;
    for (int j=0; j<dlcyklu; j++)
      if (ustawienie[(cykl[j]+i)%m]=='W')
        zmiana++;
      else
        zmiana--;
    if (zmiana<0)
    {
      zmiana=0;
      int minzmiana=0;
      nigdy=false;
      for (int j=0; j<dlcyklu; j++)
      {
        for (int k=j; k<dlcyklu+j; k++)
        {
          if (ustawienie[(cykl[k%dlcyklu]+i)%m]=='W')
            zmiana++;
          else
            zmiana--;
          if (zmiana<minzmiana)
            minzmiana=zmiana;
        }
        int mink=10000000;
        for (int k=cykl[j]+i; k<n; k+=m)
          if (ch[k]<mink)
            mink=ch[k];
        for (int k=cykl[j]+i; k<n; k+=m)
        {
          if (ch[k]<=mink-minzmiana)
          {
            int ilecyklich=ilecyklif (k, zmiana, minzmiana);
            if (ilecyklich<=ilecyklimin)
            {
              ilecyklimin=ilecyklich;
              int iloscgierch=ilegier (k, ilecyklich, zmiana, j, i);
              if (iloscgierch<iloscgiermin)
                iloscgiermin=iloscgierch;
            }
          }
        }
      }
    }
    else
    {
      zmiana=0;
      for (int j=0; j<dlcyklu; j++)
        if (ustawienie[(cykl[j]+i)%m]=='W')
          zmiana++;
        else
          zmiana--;
      int minzmiana=0;
      for (int j=0; j<dlcyklu; j++)
      {
        for (int k=j; k<dlcyklu+j; k++)
        {
          if (ustawienie[(cykl[k%dlcyklu]+i)%m]=='W')
            zmiana++;
          else
            zmiana--;
          if (zmiana<minzmiana)
            minzmiana=zmiana;
        }
        for (int k=cykl[j]+i; k<n; k+=m)
        {
          if (ch[k]-minzmiana<=0)
          {
            int iloscgierch=ilegier (k, 0, zmiana, j, i);
            if (iloscgierch<iloscgiermin)
              iloscgiermin=iloscgierch;
          }
        }
      }
    }
  }
  if (nigdy)
    printf ("-1");
  else
    printf ("%lld", iloscgiermin);
  return 0;
}