1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

//syf syf syf syf
//SYF
//syfyfyfyfyfyf
//syfiasty syf

int main() {
	int n, m;
	
	scanf("%d", &n);
	int t[n];	
	for(int i = 0; i < n; i++)
		scanf("%d", &t[i]);
		
	scanf("%d", &m);
	char c[m];		
	scanf("%s", c);
	/*
	n = 3;
	int t[3] = {8, 5, 8};
	m = 6;
	char c[6] = {'P', 'P', 'W', 'P', 'W', 'W'};
	*/

			
	int nwd = __gcd(n, m);
	long long int nww = (long long int)n * (long long int)m / (long long int) nwd;
	
	int d = m / nwd;
	int M = 1; 
	while(M < d*2) 
		M <<= 1;
		
	int cykle[nwd][d*2];
	int mi[nwd][d];
	int kiedy[nwd][d];
	int s[nwd];
	int drzewa[nwd][2*M];
	int K = d*2+5;
	vector<int> kub[nwd][d*4 + 10]; //w i-tym cyklu liczba (j-K) znajduje się w k-tym miejscu

	for(int i = 0; i < nwd; i++)
		for(int j = 0; j < d*8; j++)
			drzewa[i][j] = 0;
	
	
	
	for(int i = 0; i < nwd; i++) { //dla każdego cyklu:
	
		s[i] = 0;
		
		//oblicz cykl
		for(int j = 0; j < d; j++) {
			cykle[i][j] = cykle[i][j+d] = c[(i + j*n) % m] == 'W'? 1 : -1;
			s[i] += cykle[i][j];
		} 
		
		//sumy prefiksowe w drzewie i kubełki
		drzewa[i][M] = cykle[i][0];
		kub[i][ drzewa[i][M] + K ].push_back(0);
		
		
		for(int j = 1; j < d*2; j++) {
			drzewa[i][j + M] = drzewa[i][j-1 + M] + cykle[i][j];
			kub[i][ drzewa[i][j + M] + K ].push_back(j);
		} 			
				
			
		
		//budowa drzewa
		for(int j = M-1; j > 0; j--) 
			drzewa[i][j] = min(drzewa[i][j<<1], drzewa[i][(j<<1) + 1]); 
		  
		//minima cykli i kiedy
		  			
		for(int j = 0; j < d; j++) {
			int a = j + M, b = j + d + M - 1, w = min(drzewa[i][a], drzewa[i][b]);
			
			while(b - a > 1) {
				//printf("(%d %d), ", a, b);
				if(!(a & 1)) w = min(w, drzewa[i][a+1]); //a parzyste
				if(b & 1) w = min(w, drzewa[i][b-1]); //b nieparzyste
				a >>= 1;
				b >>= 1;
			}
			
			//printf("%d ", w);
			
			mi[i][j] = w + cykle[i][j] - drzewa[i][j + M];	
			//printf("%d ", mi[i][j]); 	
			
			//binsearch pierwszego minimum
			int l = 0, p = kub[i][w + K].size()-1;
			//printf("%d %d\n", kub[i][w + K][0], kub[i][w + K][1]);
			while(p - l > 1) {
				int sr = (p+l)>>1;
				if(kub[i][w + K][sr] > j) p = sr; ////MOŻLIWY BŁĄD (>=)
				else l = sr;
				//printf("%d ", kub[i][w + K][sr]);		
			}
			if(kub[i][w + K][l] < j) l = p;
			
			kiedy[i][j] = kub[i][w + K][l] - j;
				
		}
		//puts("\n-\n");
				
	}
	long long int w = 1000000000000000000, asdf = n/nwd;
	for(int i = 0; i < nwd; i++) { //i-ty cykl
		for(int j = 0; j < asdf; j++) { 
			if(s[i] >= 0) {
				if(t[i + j*nwd] + mi[i][j % d] <= 0) 
					w = min(w, (long long int)kiedy[i][j % d]);
			}					
			else {
				w = min(w, (long long int)ceil((t[i + j*nwd] + mi[i][j % d]) / -s[i]) * nww + (long long int)i + (long long int)j*(long long int)nwd + (long long int)kiedy[i][j % d] * (long long int)asdf +1LL);
				
			}
				
		
		}
		
	}
	printf("%lld", w);
	
			
		
 	
	return 0;
}