1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
	int n, m, a, b;
	scanf("%d%d", &n, &m);

	vector<int> v[n+1];
	vector<int> vprim[n + 1]; //krawedzie w druga strone

	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		scanf("%d%d", &a, &b);
		v[a].push_back(b);
		vprim[b].push_back(a);
	}

	vector<int> result;
	bool czyJestCykl = false;

	for (int i = 0; i <= n; i++) //brutalnie probujemy wyrzucac kazdy wierzcholek (0 tez chociaz takiego nie ma, zeby sprawdzic czy w ogole jest jakis cykl
	{
		vector<int> vCopy[n + 1];
		vector<int> vprimCopy[n + 1]; //krawedzie w druga strone

		for (int j = 0; j <= n; j++)
		{
			vCopy[j] = v[j];
			vprimCopy[j] = vprim[j];
		}

		vector<int> worek;
		int in[n+1];
		for (int j = 0; j <= n; j++)
			in[j] = vprim[j].size();
		for (int j = 0; j < v[i].size(); j++)
			in[v[i][j]]--;

		for (int j = 1; j <= n; j++)
			if (in[j]==0)
				worek.push_back(j);

		int w;
		bool niema = false;
		int size = n;
		if (i > 0) size--;
		for (w = 0; w < size; w++)
		{
			if (w >= worek.size())
			{
				niema = true;
				break;
			}

			int akt = worek[w];
			for (int j = 0; j < vCopy[akt].size(); j++)
			{
				if (vCopy[akt][j] != i)
				{
					in[vCopy[akt][j]]--;
					if (in[vCopy[akt][j]] == 0) worek.push_back(vCopy[akt][j]);
				}
			}
			vCopy[akt].clear();

		}

		if (i == 0 && niema)
			czyJestCykl = true;
		if (i == 0 && !niema)
			break;
			
		if (!niema)
			result.push_back(i);
	}

	if (!czyJestCykl)
		printf("NIE\n");
	else
	{
		printf("%d\n", result.size());
		if (result.size()>1)
			for (int i = 0; i < result.size() - 1; i++)
				printf("%d ", result[i]);
		if (result.size()>0)
			printf("%d\n", result[result.size()-1]);
	}

}