General: Zgłoszenia w C dla rund rozproszonych

Public message

Z przyczyn technicznych zgłoszenia dla rund rozproszonych można wysyłać jedynie w języku C++. Proszę uważać, ponieważ system zamiast informować o błędzie, będzie przyjmował zgłoszenia w C, ale nie oceni ich poprawnie. Za utrudnienia przepraszamy.

> Z przyczyn technicznych zgłoszenia dla rund rozproszonych można wysyłać jedynie w języku C++. Proszę uważać, ponieważ system zamiast informować o błędzie, będzie przyjmował zgłoszenia w C, ale nie oceni ich poprawnie. Za utrudnienia przepraszamy.