General: Niepokojące rezultaty rundy rozproszonej

Public message

Po zwróceniu uwagi przez niektórych uczestników odkryliśmy pewnie niepokojące zachowania, które występują przy sprawdzaniu zadań z rundy rozproszonej. Badamy przyczyny tych zachowań i to, czy powodują one problemy z wynikami. Wszelkimi informacjami będziemy się dzielili na bieżąco.

> Po zwróceniu uwagi przez niektórych uczestników odkryliśmy pewnie niepokojące zachowania, które występują przy sprawdzaniu zadań z rundy rozproszonej. Badamy przyczyny tych zachowań i to, czy powodują one problemy z wynikami. Wszelkimi informacjami będziemy się dzielili na bieżąco.