1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
#include <algorithm>
#include <cassert>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <vector>

#include "message.h"
#include "krazki.h"

using namespace std;


using lolo = long long;
using vlolo = vector< lolo >;
using plolo = pair< lolo, lolo >;


/* 0-based vs 1-based */
lolo HoleDiameter0( lolo l ) { return HoleDiameter( l + 1 ); };
lolo DiscDiameter0( lolo l ) { return DiscDiameter( l + 1 ); };

/*
	 int PipeHeight();
	 int NumberOfDiscs();
	 long long HoleDiameter(long long);
	 long long DiscDiameter(long long);

	 MyNodeId()
	 NumberOfNodes()
*/


plolo get_segment(int me, int all, lolo len)
{
	assert( me < all);
	lolo chunk_len = len / all;
	plolo p = { me * chunk_len, (me == all - 1)? len : (me + 1) * chunk_len };
	return p;
}

template <
	lolo INIT,
	int(*DIMENSION)(),
	lolo(*READER)(lolo),
	lolo const&(*MINIMAX)(lolo const&, lolo const&)
>
vlolo scan_my_chunk()
{
	plolo chunk_range = get_segment( MyNodeId(), NumberOfNodes(), DIMENSION() );
	vlolo myChunk( chunk_range.second - chunk_range.first );
	lolo delim = INIT;
	for ( int pos = chunk_range.first; pos < chunk_range.second; ++pos ) {
		delim = MINIMAX( READER(pos), delim );
		myChunk[pos] = delim;
	}
	return myChunk;
}

vlolo scan_my_pipe()
{
	return scan_my_chunk<
		numeric_limits< lolo >::max(), // rure zwezam, zatem zaczynam od b. szerokiego,
		PipeHeight,
		HoleDiameter0,
		min< lolo > // i tu zwezam
	>();
}

vlolo scan_my_disks()
{
	return scan_my_chunk<
		0, // dysk poszerzam, zatem zaczynam od b. waskiego
		NumberOfDiscs,
		DiscDiameter0,
		max< lolo > // i tym poszerzam
	>();
}
template<
	lolo const&(*MINIMAX)(lolo const&, lolo const&)
>
void tweak_my_chunk( vlolo& chunk, lolo delim )
{
	for( auto&& p : chunk ) {
		p = MINIMAX( p, delim );
	}	
}

void narrow_my_pipe( vlolo& pipeSegment, lolo narrower )
{
	tweak_my_chunk<
		min< lolo >
	>( pipeSegment, narrower );
};

void enlarge_my_disks( vlolo& diskBatch, lolo wider )
{
	tweak_my_chunk<
		max< lolo >
	>( diskBatch, wider );
};lolo index_of_batch_bottom_disk(lolo batchnum)
{
	plolo chunk_range = get_segment( batchnum, NumberOfNodes(), NumberOfDiscs() ); 
	return chunk_range.second; // bo indeksujemy od góry do dołu, czyli .second to dolny
}

lolo length_of_pipe_above()
{
	plolo chunk_range = get_segment( MyNodeId(), NumberOfNodes(), PipeHeight() );
	return chunk_range.first;
}

lolo solve_my_jam(vlolo const& largestDisks, vlolo& myPipeSegment )
{
	lolo pipe_above = length_of_pipe_above();

	lolo smallest = myPipeSegment.back(); // back = dol, czyli najwezszy
	auto dbit = lower_bound( // szukamy pierwszego elementu, ktory NIE spelnia warunku a <= b
		largestDisks.begin(),
		largestDisks.end(),
		smallest,
		[&](lolo const& a, lolo const& b){
			return a <= b;
		}
	);


	// wszystko przelatuje, zatem z naszego pktu widzenia oo
	// a wynik przeczytamy od prawego
	if( dbit == largestDisks.end() ) {
		// hack
		if( MyNodeId() == NumberOfNodes() - 1 ) {
			return 1 + pipe_above + myPipeSegment.size() - NumberOfDiscs();
		}
		else {
			return numeric_limits< lolo >::max();
		}
	}

	// przeczytaj wszystkie dyski z partii, ktora sie zatrzyma
	// i potem jeszcze troche
	lolo disk_pos = index_of_batch_bottom_disk( dbit - largestDisks.begin() );

	while( (disk_pos >= 0 ) && (myPipeSegment.size() > 0) ) {
		lolo disk_dia = DiscDiameter0(disk_pos);
		--disk_pos;

		while( (myPipeSegment.size() > 0) && (disk_dia > myPipeSegment.back() ) ) {
			myPipeSegment.pop_back();
		}
	}

	lolo disk_count = disk_pos + 1;
	
	// obliczam wynik
	if( disk_count == 0 ) {
		// zuzylem wszystkie dyski, czyli mam (potencjalny) wynik, czyli
		// puste kawalki rury
		// +1 (bo nawet jak nie mam rury, to znaczy ze ostatni jest na glebokosci 1)
		// +to co jest nade mna
		return myPipeSegment.size() + 1 + pipe_above;
	}
	else {
		assert( myPipeSegment.size() == 0 );
		// zostaly mi dyski
		
		if( disk_count > pipe_above ) {
			// jest wiecej dyskow niz rury, czyli wszystkie sie nie zmieszcza
			return 0;
		}
		else {
			// jesli u gory nie bedzie blokady, to...
			return pipe_above - disk_count + 1;
		}
	}
}

lolo hear_left(lolo def)
{
	int me = MyNodeId();
	if( me == 0 ) {
		return def;
	}
	else {
		return GetLL( me - 1 );
	}
}

lolo hear_right(lolo def)
{
	int me = MyNodeId();
	if( me == NumberOfNodes() - 1 ) {
		return def;
	}
	else {
		return GetLL( me + 1 );
	}
}

void tell_all(lolo v)
{
	int me = MyNodeId();
	int cnt = NumberOfNodes();

	for ( int i = 0; i < me; ++i ) {
		if( i != me ) {
			PutLL( i, v );
			Send( i );
		}
	}
}

void tell_left(lolo v)
{
	int me = MyNodeId();
	if( me == 0 ) {
		return;
	}
	else {
		PutLL( me - 1, v);
		Send( me - 1 );
	}
}

void tell_right(lolo v)
{
	int me = MyNodeId();
	if( me == NumberOfNodes() - 1 ) {
		return;
	}
	else {
		PutLL( me + 1, v);
		Send( me + 1 );
	}
}

vlolo hear_all(lolo mine)
{
	int me = MyNodeId();
	int cnt = NumberOfNodes();

	vlolo res(cnt);
	for( int i = 0; i < cnt; ++i ) {
		if( i == me ) {
			res[i] = mine;
		}
		else {
			res[i] = GetLL(i);
		}
	}
	return res;
}#ifndef JOWJOWJOWJOW

int main()
{
	vlolo myPipeSegment = scan_my_pipe();
	lolo upperDiama = hear_left( numeric_limits<lolo>::max() );

	// .back() czyli najwezsza czesc rury
	if( upperDiama < myPipeSegment.back() ) {
		tell_right( upperDiama );
		narrow_my_pipe( myPipeSegment, upperDiama );
	}
	else {
		tell_right( myPipeSegment.back() );
	}
	
	vlolo myDiskBatch = scan_my_disks();
	lolo lowerDisk = hear_right( 0 );
	// .back(), czyli moj najmniejszy dysk
	if( lowerDisk > myDiskBatch.back() ) {
		// pod spodem jest dysk wiekszy, niz moj najmniejszy
		tell_left( lowerDisk );
		enlarge_my_disks( myDiskBatch, lowerDisk );
	}
	else {
		tell_right( myDiskBatch.back() );
	}
	// czytam od najnizszego wezla do najwyzszego, czyli
	// gorne sa na poczatku, gorne sa najszersze
	assert( myDiskBatch.front() >= myDiskBatch.back() );

	tell_all( myDiskBatch.front() ); //najszerszy (gorny) dysk
	vlolo diskBatchTops = hear_all( myDiskBatch.front() );

	lolo myJam = solve_my_jam( diskBatchTops, myPipeSegment );
	lolo lowerJam = hear_right(myJam);
	
	lolo result = min(myJam, lowerJam);
	tell_left( result );

	if( MyNodeId() == 0 ) {
		cout << result << "\n";
	}
}

#endif