1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
/*
wynik = najstarszy bit sumy potęg dwójki 

limity:
0<=a<=201718<2^18
1<=n<=1e6<2^20
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

char s[201800];

int main()
{
 int n, a, x=0;

 bzero(s, sizeof(s));
 scanf("%d", &n);
 while (n--)
 {
  scanf("%d", &a);
  while (s[a] == 1) s[a++] = 0;
  s[a] = 1;
  if (x<a) x = a;
 }
 printf("%d\n", x);
 return 0;
}