1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
// ska.cpp
// version 1
//
// Autor: Jakub Chmist
// Utworzony 20.11.2017.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;

int main() {

 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);

 int n, suma = 0, poprzednia;
 priority_queue<int, vector<int>, greater<int> > a;

//wczytanie danych

 cin >> n;

 for (int i = 0; i < n; i++) {
  int pomocnicza;
  cin >> pomocnicza;
  a.push(pomocnicza);
 }


 while (n > 0) {

//jeśli liczba jest równa poprzedniej w kolejce - dodaje

  suma = poprzednia == a.top() ? suma + 1 : 1;

//dodanie dwóch liczb o podstawie dwa
// 2^b + 2^b == 2^(b+1)

  if (suma % 2 == 0) {
   a.push(poprzednia + 1);
  } else {
   n--;
  }

  poprzednia = a.top();

//nie usuwa ostatniej liczby w kolejce, gdyż jest ona wynikiem

  if (a.size() > 1) a.pop();

 }

cout << a.top() << "\n";
}