1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include<cstdio>
#include<algorithm>

using namespace std;

int klienci, piekarniki;
int klient[200005];
int piekarnik[1000005];
int najwolniejszy;

long long int suma;
int ileczasow[1000005];
int odejmowanie;

long long int wynik[1000005]; // wynik dla piekarnikow o szybkosci x

int main()
{
  scanf("%d%d",&klienci,&piekarniki);
  for(int i=1; i<=klienci; i++)
    scanf("%d",&klient[i]);
  for(int i=1; i<=piekarniki; i++)
  {
    scanf("%d",&piekarnik[i]);
    najwolniejszy = max(najwolniejszy, piekarnik[i]);
  }

	for(int i=1; i<=klienci; i++)
  {
    int czas = najwolniejszy - (klient[i] - klient[i-1]);
    if(czas > 0)
    {
      suma += czas;
      ileczasow[czas]++;
      odejmowanie++;
    }
  }
  //printf("(%lld)(%d)",suma,odejmowanie);

  wynik[najwolniejszy] = suma;
  for(int i=najwolniejszy-1; i>=1; i--)
  {
    suma -= odejmowanie;
    wynik[i] = suma;
    odejmowanie -= ileczasow[najwolniejszy-i];
  }

  for(int i=1; i<=piekarniki; i++)
    printf("%lld\n",wynik[piekarnik[i]]);

  return 0;
}