1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
	int n, m;
	/// tablica chwil w ktorej klient przychodzi
	long long *tab=NULL;
	cin>>n>>m;
	tab= new long long[n];
	long long chwila;
	for(int j=0; j<n; j++)
	{
		cin>>chwila;
		tab[j]=chwila;
	}
	long long wolna_chwila=0;
	for(int i=0; i<m; i++)
	{
		int piekarnik;
		long long czas_oczekiwania=0;
		cin>>piekarnik;
		wolna_chwila=0;
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			int pomoc=0;
			/// pierwsza mozliwa wolna_chwila to ta tab[j]-piekarnik
			if(tab[j]-piekarnik>wolna_chwila) wolna_chwila=tab[j]-piekarnik;
			while(tab[j]-piekarnik+pomoc<wolna_chwila) pomoc++;
	
			wolna_chwila=wolna_chwila+piekarnik;
			czas_oczekiwania+=pomoc;
		}
		cout<<czas_oczekiwania<<endl;
	}
	delete[] tab;
	return 0;
}