1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

long long int czasmiedzy[200000];
int n,m,i,j; 
long long int t=0, oldt=0, d,roznica, suma;

int main(void) 
{
	
	ios_base::sync_with_stdio(0);
	
	cin>>n>>m;  //n-liczba klientow m-liczba piekarnikow
	
	//petla wczytujaca dane dotyczace klientow
	for (i=1;i<=n;i++) 
	{
		cin>>t;			 //t[i]-numer chwili,w ktorej przychodzi ity klient
		czasmiedzy[i]=t-oldt; //czasy miedzy klientami
		oldt=t;
	}
	
	
	//petla wczytujaca dane dotyczace piec?w i od razu obliczaj?ca wynik dla danego pieca
	for (i=1;i<=m;i++)  //m piec?w, d-czas pieczenia jednej zapiekanki w itym piecu
	{
		cin>>d;suma=0;roznica=0;
		for (j=1;j<=n;j++) 
		{
			roznica=czasmiedzy[j]-d+roznica; //roznica miedzy czasami, o ktorych przychodzi klient, zmniejszone o czas pieczenia i zmniejszone (wartosc ujemna) o poprzednia roznice
			if (roznica>0) roznica=0;
			suma+=abs(roznica);
			
		}
		cout<<suma<<"\n";
	}
	


	return 0;
}