1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#include <iostream>

using namespace std;

long long czasKlienta[200001];

long long ObliczCzasOczekiwania(long long liczbaKlientow, long long pieczenie)
{
	long long kiedyUpieczone = 0;
	long long minCzasOczekiwania = 0;

	for (long long i = 0; i < liczbaKlientow; i++)
	{
		long long t = czasKlienta[i] - pieczenie;

		if (t < kiedyUpieczone)
		{
			minCzasOczekiwania += kiedyUpieczone - t;
			kiedyUpieczone += pieczenie;
		}
		else
			kiedyUpieczone = czasKlienta[i];
	}
	return minCzasOczekiwania;
}

int main()
{
	long long liczbaKlientow;
	long long liczbaPiecow;
	long long dlugoscPieczenia;

	//Przyjęcie zmiennych
	cin >> liczbaKlientow;
	cin >> liczbaPiecow;

	for (long long i = 0; i < liczbaKlientow; i++)
	{
		cin >> czasKlienta[i];
	}

	for (long long i = 0; i < liczbaPiecow; i++)
	{
		cin >> dlugoscPieczenia;

		//wypisanie wyników
		cout << ObliczCzasOczekiwania(liczbaKlientow, dlugoscPieczenia) << endl;
	}
	return 0;
}