1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
// ilo.cpp
// version 1.4
//
// Autor: Jakub Chmist
// Utworzony 21.11.2017.
//
// Inspirowalem sie algorytmem opisanym na stronie
// http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/rozklad-na-czynniki.html


#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include <set>
#include <vector>
//#include <algorithm>
#include <iterator>

using namespace std;

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);

  int k, pomocnicza;
  long long N, pierw;

  int i, i_pom;

  set<int> zbior;
  set<int>::iterator it_zbior;

  vector<long long> liczby;
  vector<long long>::iterator it_liczby;

  //Wczytuje rozmiar zbioru liczb pierwszych oraz ograniczenie z zadania
  cin >> k >> N;

  //Wczytuje zbiór licz pierwszych do set
  for (int i = 0; i < k; i++){
    cin >> pomocnicza;
    zbior.insert(pomocnicza);
  }

  int m;
  bool znaleziona = false;
  N++;

  do {
    znaleziona = true;
    N--;
    m = N;
    i=2; //pierwsza liczbe pierwsza
    while((m > 1) && (i <= 97)) {
      while(m%i == 0) { //dopóki liczba jest podzielna przez i
        if (i != i_pom) {
          it_zbior = zbior.find(i);
          if (it_zbior == zbior.end()){
            znaleziona = false;
            break;
          }
        }
        i_pom = i;
        m /= i;
      }
      if (!znaleziona) break;
      ++i;
    }

    if (m > 97) {
      znaleziona = false;
    }


  } while (!znaleziona);

  cout << N << "\n";

  return 0;
}