1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
#include <iostream>

using namespace std;
const int MAX = 100;
long long n;
int k, p[MAX];
 
int main()
{
 //rozmiar zbioru liczb pierwszych i ograniczenie
 cin >> k >> n;
 //zadane liczby pierwsze
 for (int i=0;i<k;i++){
 	cin>> p[i];
 }
 
 for (int i=n; i>0;i--){
 	long long d = i;
 	int j = 0;
 	while (j<k){
 	if (d % p[j] == 0){
 		d = d/p[j];
 		if (d==1){
 			cout << i;
 			return 0;
 		}	
 	} else {
 		j++;
 	}
  }
 }
  cout << 1;
 return 0;
}