1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#include<stdio.h>
int n;
int t[200000];

// nie wiem, po prostu nie wiem jak roziwazac to zadanie.

int dodaj(int d) {
  int needed = 0;
  int busy = d;
  int i;
  for(i=0;i<n;i++) {
    if (busy > t[i]) {
      needed += busy - t[i];
      busy += d;
    } else {
      busy = t[i] + d;
    }
  }
  return needed;
}

int main() {
  int m,i,d;
  scanf("%d %d\n", &n, &m);
  for(i=0;i<n;i++) {
    scanf("%d ", t+i);
  }
  for(i=0;i<m;i++) { // 1..m
    scanf("%d ", &d);
    printf("%d\n", dodaj(d));
  }
}