1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
/**************************
Zadanie: Zapiekanki 2[B]
Autor: Mateusz Dryjański
**************************/
#include<iostream>


using namespace std;

string ToString(long long int l){
	string P, S;
	do{ 
	P+=l%10+48;
	l-=l%10;
	}while(l/=10);
	for(int i=P.length()-1;i>=0;i--)S+=P[i];
	return S;
}

string Plus(string a, string b){
	string w, m;
	if(a.length()>b.length()){
	w=a;
	m=b;
	}
	else{
	w=b;
	m=a;
	}
	int l=m.length()-1;
	for(int i=w.length()-1;i>=0;i--){
	if(l>=0){
		int x=w[i]-'0', y=m[l]-'0';
		if(x+y<10)w[i]=(char)(x+y+48);
		else{int it=i;
		w[i]=(char)(((x+y)%10)+48);
		for(;;it--){
			int n=w[it-1]-'0';
			if(n+1<10 && n+1>=0){
				w[it-1]=(char)(((w[it-1]-'0')+1)+48);
				break;
				}
				else{
				if(it-1>=0){
					w[it-1]=(char)(((n+1)%10)+48);
					}
					else {
						w=(char)(1+48)+w;
						break;
						}
					}
				}
			}
		l--;
		}
	}
	return w;
}

int main(){
		
	int n, m;
	cin>>n>>m;
	
	long long int *klienci=new long long int[n];
	long long int *piekarniki=new long long int[n];
		
	for(int i=0;i<n;i++){
		cin>>klienci[i];
	}
	for(int i=0;i<m;i++){
		cin>>piekarniki[i];
	}
	
	string sum = "0";
	
	for(int i=0;i<m;i++){
		long long int poprzedni=0;
		
		sum="0";
		long long int czasPieczenia=piekarniki[i];
		long long int czas=0;
		//cout<<"Czas Pieczenia: "<<czasPieczenia<<endl;
		for(int j=0;j<n;j++){
			if((czas+czasPieczenia) > klienci[j]){
				string a = ToString(czas+czasPieczenia-klienci[j]);
				
				sum=Plus(sum, a);
				czas+=czasPieczenia;
			}
			else czas=klienci[j];	
		}
		cout<<sum<<endl;
	}
	return 0;
}