1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
// pra.cpp
// version 1
//
// Autor: Jakub Chmist
// Utworzony 22.11.2017.

#include<iostream>
//#include<cstdlib>
//#include<cmath>
//#include <set>
#include <vector>
#include <algorithm>
//#include <iterator>

using namespace std;

vector <int> t_pomiary;
vector < vector <int> > t_analiza;

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);

  int n, m; //n - ilosc pomiarow, m - ilosc dzieci w klasie

  vector<pair<int, int>> t_zmiany;

  cin >> n >> m;

  int pomiar;
  //Wczytuje pomiary
  for (int i = 0; i < n; i++){
    cin >> pomiar;
    t_pomiary.push_back(pomiar);
  }
  pomiar = 1; //nr pierwszego ucznia
  t_pomiary.push_back(pomiar);

  int nr_pomiaru, wartosc;
  //Wczytuje zmiany do wektora par
  for ( int i = 0; i < m - 1; ++i ){
    cin >> nr_pomiaru >> wartosc;
    t_zmiany.push_back(make_pair(nr_pomiaru, wartosc));
  }

  //Wypelniam kontener z wszystkimi wynikami i nr ucznia na koncu
  //dla pierwszego ucznia
  t_analiza.push_back(t_pomiary);
  //dla pozostalych uczniow
  for (int j = 1; j < m; j++){
    t_pomiary[t_zmiany[j-1].first - 1] = t_zmiany[j-1].second;
    t_pomiary[n] = j + 1;
    t_analiza.push_back(t_pomiary);
  }

  //Sortuje wektor wektorow
  sort (t_analiza.begin(), t_analiza.end());

  //Wypisuje ostatnie pole (nr ucznia) z posortowanego wektora wektorow
  for (int i = 0; i < m; i++){
    cout << t_analiza[i][n] << " ";
  }
  cout << "\n";

  return 0;
}