1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
#include "dzialka.h"
#include "message.h"

#include <stdio.h>

int G[75008];
int S[75008];
int W[75008];

int main() {
 int I, N, X, Y, L, H;
 int i, x, y, g, p;
 long long s=0;

 I = MyNodeId();
 N = NumberOfNodes();
 X = GetFieldWidth();
 Y = GetFieldHeight();

 // rozdzielamy dane
 if (Y < N)
 {
  if (I > 0) return 0;
  L = 0;
  H = Y;
  N = 1;
 }
 else
 {
  L = Y* I  /N;
  H = Y*(I+1)/N;
 }

 // rozsyłamy głębokości
 for (x=0; x<X; x++)
 {
  if (I > 0)
  {
   if (x%100 == 0) Receive(I-1);
   g = GetInt(I-1);
  }
  else g = 0;
  G[x] = g; // zapisujemy otrzymaną głębokość (lub 0 dla I=0) do tabeli G
  if (I < N-1)
  {
   for (y=L; y<H; y++) g = IsUsableCell(y, x)? g+1: 0;
   PutInt(I+1, g);
   if (x%100 == 99 || x == X-1) Send(I+1); // możemy wysłać tylko 1000 wiadomości więc wysyłamy po 100
  }
 }

 // liczymy
 for (y=L; y<H; y++)
 {
  for (x=0; x<X; x++) G[x] = IsUsableCell(y, x)? G[x]+1: 0;
  G[X] = 0;

  p=0;
  S[p] = 0;
  W[p] = -1;
  p++;
  for (x=0; x<=X; x++)
  {
   i = x;
   S[p] = G[x];
   W[p] = x;
   while (G[x] < S[p-1])
   {
    p--;
    s += 1ll*(W[p+1]-W[p])*(x-W[p]+x-W[p+1]+1)/2*(S[p]-G[x]);
    i = W[p];
   }
   if (S[p-1] < G[x])
   {
    S[p] = G[x];
    W[p] = i;
    p++;
   }
  }
 }

 // zbieramy wyniki
 if (I > 0)
 {
  PutLL(0, s);
  Send(0);
 }
 else
 {
  for (i=1; i<N; i++) {
   Receive(i);
   s += GetLL(i);
  }
  printf("%lld\n", s);
 }
 return 0;
}