1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
// Błędne rozwiązanie do zadania Działka 2.
// Na pojedynczym węźle wypisuje liczbę dostępnych kwadracików.

#include "dzialka.h"
#include "message.h"

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
  if (MyNodeId() > 0)
    return 0;

  const int max_x = GetFieldWidth();
  const int max_y = GetFieldHeight();

  vector<vector<int>> max_extend;

  max_extend.resize(max_y);
  for(auto &x: max_extend) {
    x.resize(max_x);
  }

  for (int y = 0; y < max_y; ++y) {
    for (int x = 0; x < max_x; ++x) {
      int ext = 0;
      int fwd_x = x;
      // find max extend from this field
      while (fwd_x < max_x && IsUsableCell(y, fwd_x)) {
        fwd_x++;
        ext++;
      }
      while(x < fwd_x) {
        max_extend[y][x++] = ext--;
      }
    }
  }

//  for (int y = 0; y < max_y; ++y) {
//    for (int x = 0; x < max_x; ++x) {
//      fprintf(stderr, "%d\t", max_extend[y][x]);
//    }
//    fprintf(stderr, "\n");
//  }

  long long result = 0;

  for (int start_y = 0; start_y < max_y; ++start_y) {
    for (int start_x = 0; start_x < max_x; ++start_x) {

      if (!IsUsableCell(start_y, start_x))
        continue;

      int max_width = max_x-start_x;

      for (int end_y = start_y; end_y < max_y && IsUsableCell(end_y, start_x); ++end_y) {

        max_width = std::min(max_width, max_extend[end_y][start_x]);

//        fprintf(stderr, "(%d %d) -> %d width: %d\n", start_x, start_y, end_y, max_width);

        result += max_width;
      }
    }
  }

  std::cout << result << "\n";
}