1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
// Błędne rozwiązanie do zadania Działka 2.
// Na pojedynczym węźle wypisuje liczbę dostępnych kwadracików.

#include "dzialka.h"
#include "message.h"

#include <iostream>
#include <vector>

bool can_extend(int i, int j, int size, std::vector<std::vector<int>> &prefix_sums) {
  return prefix_sums[i + size][j] - prefix_sums[i][j] == size;
}

int main() {
  const int field_height = GetFieldHeight();
  const int field_width = GetFieldWidth();
  const int segment_size = field_height < 150 ? 150 : field_height/NumberOfNodes() + 1;
  std::vector<std::vector<int>> prefix_sums(field_height + 1, std::vector<int>(field_width));
  long long result = 0;

  for (int i = 0; i < field_width; i++) {
    prefix_sums[0][i] = 0;
    for (int j = 1; j <= field_height; j++) {
      prefix_sums[j][i] = prefix_sums[j - 1][i] + IsUsableCell(j-1, i);
    }
  }

  // printf("%d: start: %lld end: %lld field_height: %lld \n", MyNodeId(), segment_size * MyNodeId() + 1, segment_size*MyNodeId() + segment_size, field_height);

  // for (int i = 0; i <= field_height; i++) {
  //   puts("");
  //   for (int j = 0; j <= field_width; j++) {
  //     printf("%d ", prefix_sums[i][j]);
  //   }
  // }

  for (int size = segment_size * MyNodeId() + 1; size <= field_height && size <= segment_size*MyNodeId() + segment_size; size++) {
    for (int i = 0; i < field_height - size + 1; i++) {
      long long length = 0;
      for (int j = 0; j < field_width; j++) {
        if (can_extend(i, j, size, prefix_sums)) {
          length++;
        } else {
          result += (length*(length + 1))/2;
          length = 0;
        }
      }
      result += (length*(length + 1))/2;
    }
  }

  if (MyNodeId() != 0) {
    PutLL(0, result);
    Send(0);
  } else {
    long long results_sum = 0;
    for (int i = 1; i < NumberOfNodes(); ++i) {
      Receive(i);
      long long node_result = GetLL(i);
      results_sum += node_result;
      // printf("%d res: %lld \n", i, node_result);
    }
    printf("%lld\n", results_sum + result);
  }
}